اندازه گیری در شبکه های برق قدرت2

در این بخش به مطرح نمودن مباحث پایه و مباحث اولیه برق و الکترونیک بپردازید.
موضوع جدید ارسال پست
نمایه کاربر
CAPITAN2011
کاربر فعال
کاربر فعال
پست: 296
تاریخ عضویت: جمعه 12 فروردین 1390, 12:00 am
محل اقامت: KHOrram abad
تشکر شده: 7 دفعه

اندازه گیری در شبکه های برق قدرت2

پست توسط CAPITAN2011 » جمعه 31 تیر 1390, 11:23 pm

مقياس گزاري:

ارتباط بين جريان خروجي و مقدار مولفه ي مورد اندازه گيري از اهميت بالايي بر خوردار است و نيازمند ملاحظات با دقتي مي باشد . البته هر دستگاه در يافت کننده بايد بر اساس دسته بندي خودش استفاده شود اما اگر ممکن باشد برخي از انواع استاندارد ها بنا نهاده شوند . به عنوان مثال مي توان آزمايش اندازه گيري ولتاژ a.c اشاره کرد سيستم مقدماتي داراي ارزش اسمي 11kv بوده و ترانسفور ماتور داراي نسبتي در حدود 11 کيلو وات روي 110 کيلو وات مي باشد. براي مشخص کردن ضريب تبديل براي يک ولتاژ 0 تا 10 ميلي آمپر به 110 ولت بر 10 ميلي آمپر لازم نيست که مبدل اپتيمم گردد . يکي از اهداف ، مي بايست که امکان مانيتورينگ ولتاژ روي محدوده اي از مقادير باشد پس بايد حد بالايي مورد انتخاب قرار گيرد( مثلا 20+ درصد يا 132 ولت) . با استفاده از ضريب تبديل اصلي خروجي بيشينه ي مبدل لازم است که 12 ميلي آمپر باشد. که اين براساس قابليت اغلب مبدل هاي 0 تا 10 ميلي آمپري مي باشد اکثريتي که مي تواند با يک فرا محدوده ي 25 درصدي همسازي کند اما به اين معنا است که هر وسيله ي نمايان ساز آنالوگ وا بسته بايد حساسيتي در حدود 12 ميلي آمپر داشته باشد. هر چند که مقياس مورد نياز روي وسيله اکنون 0 تا 13.2 کيلو ولت مي باشد که مي تواند منجر به ايجاد اشکال در ترسيم مقياس در چنان روشي که آن را قابل خواندن کند ( و با استاندارد مربوطه مطابقت دارد) . در اين مثال برپايه ي انديکاتور با مقياس کامل به اندازه ي 15 کيلو وات و برابر کردن آن با 11 ميلي آمپر به صورت صريح انجام خواهد گرفت بنابر اين ايجاد مشخصه هاي دستگاه نمايشگر بسيار آسانتر خواهد بود مبدل بايد مشخص کند ورودي 0 تا 150 ولت يک خروجي 0 تا 10 ميلي آمپر ايجاد مي کند . در مورد مبدل هاي با خروجي 0 تا 20 ميلي آمپر مراقبت بالايي در مقياس گزاري خروجي نياز است آنچنان که هيچ قابليت فرا محدوده اي وجود نداشته باشد حد خروجي 20 ميلي آمپر از ديدگاه اندازه گيري ثابت مي باشد . چنان خروجي هايي نوعا به عنوان ورودي در سيستم هاي SCADA استفاده مي شوند و سيستم هاي SCADA معمولا بر اين اساس برنامه ريزي مي شوند که فرض مي شود که شدت جريان متجاوز از 20 ميلي آمپر منجر به خرابي مبدل مي شود .بنابر اين با استفاده از مثال بالا خروجي احتمالا بايد به گونه اي مقياس بندي شود که 20 ميلي آمپر 132 ولت را نشان دهد و از اين رو ورودي 110 ولتي اسمي منجر به يک خروجي 16.67 ميلي آمپر مي شود يک مقياس بندي درست احتمالا از 16 ميلي آمپر براي ارائه ي 110 ولت استفاده مي کند با خروجي 20 ميلي آمپر مساوي با 137.5 ولت (يعني 25 درصد روي محدوده بجاي 20 در صد مورد نياز) . مقياس گداري مبدل به طوري که ورودي 110 ولت به وسيله ي خروجي 20 ميلي آمپر نشان داده شود غلط خواهد بود در نتيجه قابليت فرا محدوده اي مورد نياز موجود نخواهد بود .

ملاحظات مشابهي به مبدل جريان با پيچيدگي بيشتر نسبت به مبدل هاي (Watts) جايي که نسبت ولتاژ و جريان ترانسفورماتور بايد در نظر گرفته شود اعمال مي گردد. در اين مورد خروجي مرتبط با توان اوليه سيستم خواهد بود .

بايد اشاره گردد که جريان ورودي متناظر با خروجي با مقياس کامل ممکن است که دقيقا مساوي با نرخ ثانويه ي ترانسفورماتور جريان نباشد اما اين موضوع مسئله ي مهمي به شمار نمي آيد ( سازنده اين امر را در نظر گرفته است) .

برخي از اين مشکلات و مسائل لازم نيست که در نظر گرفته شود اگر مبدل فقط تغذيه مي شود براي مثال مي توان به ايستگاه هاي حومه اي SCADA اشاره کرد هر وسيله ي در يافت کننده که مي تواند براي اعمال عامل مقياس گذاري روي ورودي هاي منفرد برنامه ريزي شود ميتواند محدوده ي تغييرات زيادي از سيگنال ها را تطبيق دهد عامل اصلي که بايد در نظر گرفته شود اين مي باشد که مطمئن شويم که مبدل قادر به فراهم کردن سيگنال ها درست روي مقدار کامل مقياس ورودي مي باشد به اين علت ايت که آن در بالا ترين مقدار مورد انتظار مولفه ي مورد اندازه گيري اشباع نمي شود .

منابع تغزيه ي کمکي:

بسياري از مبدل ها نيازي به منابع تغذيه ي کمکي ندارند که به اين نوع مبدل ها مبدل هاي خود توان گفته مي شود از آنهايي که نياز به يک منبع تغذيه اي کمکي دارند اکثريت داراي يک پيشقدر (Bias ) يا خروجي صفر جرياندار مثل 4 تا 20 ميلي آمپر مي باشند. اين به اين علت است که يک خروجي غير صفر نمي تواند براي خروجي صفر کسب گردد مگر اينکه يک منبع تغذبه اي مجزا وجود داشته باشد مبدل هايي که نياز به يک منبع تغذيه اي کمکي دارند عموما با يک حفت ترمينال مجزا براي مدار کمکي آماده مي گردند. ترمينال مجزا براي مدار کمکي آماده مي کردند . بطوريکه مصرف کننده داراي انعطاف پذيري در اتصال منبغ تغذيه اي ورودي به مولفه ولتاژي مورداندازه گيري يا به يک منبع تغذيه اي مجزا مي باشد . هرچند که برخي از سازندگان طرحهاي خودشان را استاندارديزه کرده اند آنچنانکه بنظر مي رسد که از نوع خودتوان هستند ولي اتصال منبع تغذيه اي کمکي دقيقا داخلي است . براي مبدل هاي اندازه گيرac استفاده ار منبع تغذيه اي کمکي dc مبدل را قادر مي سازند که روي گستره ي وسيعي از ورودي ها عمليات انجام مي دهد .

محدوده ي ولتاژ منبع تفذيه ي کمکي که ميدل مي تواند روي آن عمل کند بوسيله ي سازنده مشخص مي شود . اگر ولتاژ کمکي از يک مقدار ورودي منتج شده باشد دامنه اندازه گيري در حدود 20% ولتاژ اسمي منبع تغذيه اي کمکي محدود خواهد شد . اين مسئله زماني مشکل ساز مي شود که بخواهيم مقادير پايين کميت ورودي را اندازه گيري کنيم .مراکز اندازه گيري:

مراکز اندازه گيري بطور موثر مجموعه اي از مبدل هاي مجزا مي باشد که روي يک وضعيت مشترک سوار شده اند . اين مسئله بطور گسترده نشدني است اگر تکنولوژي آنالوگ براي پردازش سيگنالها مورد استفاده قرار گيرد اما اگر از تکنولوژي ديجيتال يا رقمي استفاده شود چنان محدوديت هايي وجود نخواهدداشت . بنابراين مراکز اندازه گيري ابزاري هستند براي استفاده از چنين تکنولوژي هايي . آنچنان که در فصل هفتم اشاره گرديد يک رله ي رقمي مي تواند اندازه گيري هاي بسياري از کميت هاي سيستم نيرو را فراهم آورد . بنابراين يک روش جايگزين در نگرش بر مراکز اندازه گيري استفاده از تکنولوژي رقمي مي باشد که يک رله ي رقمي است و توابع محافظتي آن را از بين مي برد و گستره ي وسيعي از پارامترهاي اندازه گيري سيستم نيرو را به هم مي پيوندد .

نظر به اينکه برخي اختلافات مهمي وجود دارد تقريبا اين عمل وضعيت حقيقي را به صورت زيادي ساده سازي مي کند . يک رله ي حفاظتي براي تامين تابغع حفاظتي اوليه روي گستره ي وسيعي از مقادير ورودي از حدود 5% تا 500% يا بيشتر مقادير ارزيابي وجود دارد . دقت اندازه گيري در حالي که مهم است لازم نيست که داراي آنچنان دقتي باشد که ( براي مثال ) در اندازه گيري اهداف تعرفه اي مورد نياز بود . اندازه گيري نبايد گستره ي کاملي از مقادير ورودي باشد و بنابراين دقت اندازه گيري گاها لازم اشت بيشتر از حد لازم براي رله ي حفاظتي باشد . عامليت اضافي روي آنکه بوسيله ي تابع اندازه گيري يک رله ي حفاظتي فراهم شده اغلب مورد نياز است ( براي گروهي از تيپ توابع که به وسيله ي مرکز اندازه گيري فراهم شده است – 3-22 را مشاهده کنيد )

از طرف ديگر روند اندازه گيري بنيادي در يک مرکز اندازه گيري برپايه ي تکنولوژي رقمي با رله ي رقمي يکي است پس نياز مذکور در اينجا تکرار نمي شود . تنها تفاوت, محدوده ي کميت هاي ورودي و عامليت است . مورد پيشين بوسيله ي طرح مناسبي از شرايط سيگنال ورودي به مبدل a/d مورد رسيدگي قرار مي گيرد که مورد اخير يعني مبدل a/d به وسيله ي نرم افزار توسعه داده شده رسيدگي مي شود .

مزيت مرکز اندازه گيري اين اشت که گروه وسيعي از توابع روي بخش منفردي از تجهيزات سوار مي شوند که فضاي اضافي کمتري در مقايسه با مبدل هاي مجزا براي پارامترهاي بسيار کمتر اشغال مي کند . بنابراين وقتي که , ct’s, vt’s پيش نياز موجود هستند بنظر مي رسد که استفاده از مرکز اندازه گيري حتي اگر همه ي کارايي فورا مورد نياز نباشد قابل قبول باشد تاريخ نشان داده است همچنان که زمان مي گذرد داده هاي بيشتري مورد نياز مي شود عامليت کامل در بيرون دستگاه ممکن است منطقي بنظر مي رسد . شکل 3-22 واريته هاي وسيعي از مبدل ها و مراکز اندازه گيري موجود را به نمايش گذارده است .

پيمايش تعرفه مشخصه اي از اندازه گيري است که مرتبط با اندازه گيري توان الکتريکي , توان هرز يا انرژي براي اهداف شارژ کردن مصرف کننده مي باشد . بدين لحاظ بايد با استانداردهاي ملي مناسب براي چنان موضوعاتي مطابقت داشته باشد . پيمايش تعرفه ي اوليه به منظور صورت حساب هاي مشتري , مورد استفاده قرار مي گيرد و ممکن است که دقت اندازه گيري در حدود 0.2% را دارا باشد . حتي براي قراعت هايي که 5% يا کمتر از مقدار مخاز اسمي مي باشند . پيمايش تعرفه ي ثانويه در آنجايکه مصرف کننده اندازه گيري خودش را به عنوان يک بررسي روي پيمايش تعرفه ي ثانويه نصب شده به وسيله ي تغذيه کننده يا ذر ميان کارگاه ها يا ساختمان هاي زياد براي به دست اوردن تصوير دقيق از مصرف انرژي در نواحي مختلف وشايد به منظور بازرسي انرژي يا تخصيص هزينه ي داخلي , اعمال مي شود .

دقت چنان اندازه گيري هايي تقريبا کم است . روي هم رفته نوعا دقت 0.5% روي گستره ي وسيعي از اندازه گيري نياز مي باشد . آنچنان که اين دقت مجموع موردنياز است هر عنصر در زنجيره ي اندازه گيري ( که با ct’s/vt’s شروع مي شود ) بايد دقتي تقريبا بهتر از اين باشد . رسيدگي دقيقي براي سيم کشي و سوار کردن مبدل ها براي جلوگيري از خطاهاي بوجود آمده به علت مدهخله نياز است و شايد نياز باشد که دقت بالاي گستره ي وسيع و بالايي از دکانس نگهداشته شود . بنابراين يک برنامه ي پيمايش تعرفه نيازمند طراحي دقيق همه تجهيزاتي که در برنامه وجود دارند مي باشد . معمولا امکانات به منظور فراهم آوردن اندازه گيري روي تعداد زيادي از دوره هاي زماني تعريف شده ( براي مثال 24 دوره ي نيم ساعته براي ايجاد انرژي لازم براي پيمايش تعرفه ) تشکيل مي شوند بطوريکه صادر کننده ي انرژي مي تواند فاکتور مجموعي را براي مصرف کننده بر طبق نرخ صحيح هر دوره ي تعرفه اي توليد کند . اينترمال هاي زماني که اين دوره ها پوشش مي دهند ممکن است بر طبق زمان سال ( زمستان , بهار و غيره ) تغيير کند و بنابراين نياز به انعطاف پذيري در برنامه ريزي پيمايش انرژي مي باشد . ارتباطات ريموت واز راه دور به پيمايش انرژي به طور تغييرناپذيري نياز مي باشد . بطوريکه داده ها به بخش مربوطه به صورت قاعده مند براي اهداف فاکتور نويسي انتقال داده شوند .

همزمان سازه:

همزمان سازها در نقاطي از سيستم نيرو نياز هستند که دو منبع تغذيه ( يک ژنراتور ويک شبکه , يا دو منبع تغذيه ي شبکه اي ) بايد به صورت موازي به کار برده شوند . بيشتر از يک دستگاه اندازه گيري وجود دارد چنانکه آنها تماس بسته تري را براي اجازه دادن به مدارشکن براي بسته شدن فراهم مي کنند زماني که شرايط براي موازي شدن ( همزمان شدن ) داراي محدوديت است به هرحال آنها همچون رله هاي حفاظتي مورد توجه نيستند و بنابراين براي راحتي در اين فصل آورده شدهاند . دو نوع همزمان ساز وجود دادرد , همزمان ساز هاي خودکار و همزمان سازهاي قابل تنظيم .


همزمان ساز هاي قابل تنظيم:

کارکرد يک همزمان ساز قابل تنظيم , تعيين اين مسئله است که آيا دو ولتاژ همزمان يا تقريبا همزمان هستند و نيز فراهم آوردن خروجي ها تحت اين شرايط مي باشد . خروجي ها معمولا در شکل تماس هاي volt – free هستند به طوري که احتمالا مي توانند در مدارهاي کنتري cb براي اجازه دادن يا ندادن به بسته شدن cb به کار روند . زماني که به يک سيستم نيرو اعمال ميشوند همزمان سازهاي قابل تنظيم براي بررسي ايمني بسته شدن cb براي اتصال به شبکه ي مستقل از هم يا يک ژنراتور به يک شبکه آنچنانکه در شکل 4-22 نشان داده شده مورد استفاده قرار مي گيرد به اين ترتيب همزمان سازهاي قابل تنظيم وظيفه اي حياتي را در انسداد بستار cb در زماني که نياز است ايفا مي کنند .

همگامي , زماني رخ مي دهد که دو ولتاژ AC فرکانس و شدت مساوي بوده و داراي فاز صفر متفاوتي باشند همزمان سازهاي قابل تنظيم , زماني که فعال باشد , اين کميت ها را مانيتور کرده و cb قادر مي کند که مدارها را ببندد .در زماني که اختلافات در ميان محدوديتهاي ازپيش برپا شده ميباشد . در حالي که بستار cb در لحظه ي همگامي کامل ايده ال است رسيدن به اين مرحله در عمل بسيار مشکل بوده و برخي اشتباهات در يکي يا بيشتر ازکميت هاي مانيتور شده مي تواند بدون منجر شدن به ناپايداري ولتاژ / جريان در بستار cb تحمل شود . همزمان ساز قابل تنظيم داراي محدوديت هاي خطايي قابل برنامه ريزي براي تعريف خطاهاي قابل پذيرش مي باشد ( زماني که بخواهيم مقايسه اي صورت دهيم ) .

شرايطي که تحت آن يک همزمان ساز قابل تنظيم براي فراهم آوردن خروجي نياز است متغيير مي باشد . وضعيت همزمان ساز قابل تنظيم را که به عنوان وسيله ي اجازه دهنده به بسته شدن مدار کنترلي cb که دو شبکه را به هم در يک شعبه جفت مي کند مورد استفاده قرار مي گيرد در شکل 4-22 (b) ملاحظه کنيد .فرض کردن اينکه دو شبکه داير خواهند بود ناکافي به نظر مي رسد ( وضعيت هاي که هر دو خطA و شين اصلي b ممکن است که منسوخ شده باشند مورد توجه قرار گرفته شده ) که منجربه کارايي نشان داده شده

زماني که به سيگنال بسته اجازه داده شد که ( ممکن است مه اين امر فقط براي دوره اي از زمان رخ دهد ) کاهش شانس يک cb , سيگنال بسته باقي مانده بعد از شرايط مذکور از محدوديت ها خارج مي شود به همين نحو ممکن است که مدارها آماده شوند تا بستار را ببندند اگر سيگنال بسته ي cb از کنترل هاي بسته cb پيش از اينکه شرايط رضايت بخش ارايه گردند , ارايه شود – اين امر مارا مطمئن مي کند که يک اپراتور بايد نمايشگرهاي همگام را مانيتور کرده و فقط زماني که شرايط همگامي صحيح است بستار را آغاز کند و همچنين سويچ هاي تماس همگامي را که به يکديگر جوش شده اند آشکار کند .

يک همزمان ساز قابل تنظيم هيچگونه تنظيماتي را آغاز نمي کند اگر شرايط همگامي درست نباشد و بنابراين فقط به عنوان کنترل گر اجازه دهنده در مدار مجتمع بسته ي cb براي فراهم آوردن بررسي اينکه شرايط رضايت بخش هستند يا نه عمل مي کند . در يک ايستگاه فرعي يا شعبه ي همزمان سازهاي قابل تنظيم ممکن است به همه ي cbهاي مورد نياز به صورت منفرد اعمال گردند به طور متناوب ممکن است تعداد تقليل يافته اي با همديگر با تنظيمات مناسب سوئيچينگ در مدارهاي ورودي / خروجي سيگنال نصب شده باشند به طوري که يک دستگاه منفرد ممکن است براي پوشش cbهاي متعددي مورد انتخاب قرار گيرد .همزمان ساز هاي خودکار:

يک همزمان ساز خودکار در مقايسه با همزمان ساز قابل تنظيم داراي کارايي هاي بيشتري مي باشد زماني که يک همزمان ساز براي ارائه ي خدمات جايگذاري مي گردد آن شدت و فرکانس ولتاژ را در هر دو طرف مدارشکن اندازه مي گيرد و به طور خودکار يکي از ولتاژها را در صورتي که شرايط صحيح نباشد تنظيم مي کند . کاربرد همزمان ساز هاي خودکار معمولا محدود به ژنراتورها مي باشد ( يعني وضغيت نشان داده شده در شکل a 4-22 ) با جايگذاري همزمان ساز قابل تنظيم با يک همزمان ساز خودکار اين امر به اين دليل است که عموما تنظيم هر دو ولتاژ شبکه به وسيله ي تغيير دادن تنظيمات يک يا تعداد کمي از وسائل شبکه مکن نيست . زماني که به يک ژنراتور اعمال مي شود تنظيم فرکانس وشدت ولتاژ ژنراتور به وسيله ي انتقال سيگنال ها به ترتيب به گاورنر و avr نسبتا ساده است يک همزمان ساز خودکار ولتاژ ورودي ژنراتور را در برابر ولتاژشبکه براي براورده کردن شرايط زير بررسي مي کند (جدول 4-22 aو b) :

الف) فرکانس لغزشي به اندازه محدوديت ها ( يعني اختلاف بين ژنراتور و شبکه )

ب)اختلاف فاز بين ولتاژها مطابق با حدود

ج) اختلاف شدت ولتاژ مطابق با حدود

زماني که همه ي سه شرط ارضاع شوند فرمان بسته شدن cb صادر مي گردد . همچنين ممکن است براي نشان دادن اينکه فرکانس و ولتاژ شبکه درون حدود از پيش تعيين شده قرار دارد و اين که آيا توالي همگامي بسته شده يا نه يک سري بررسي هايي انجام مي شود . اين کار از همگامي تحت شرايط نامعمول شبکه ( يعني وقتي که مطلوب نيست ) جلوگيري مي کند. اين امکانات بايد با احتياط مورد استفاده قرار گيرد چون تحت برخي شرايط اضطراري مي تواند منجربه انسداد همگامي ژنراتور که نياز مبرم به سرويس دادن آن براي کمک کردن به غلبه بر شرايط وجود دارد مي شود .

اگر شرط ( الف ) در بالا در محدوده حدود نباشد سيگنال ها به طور خودکار به گاورنر دستگاه ژنراتور براي تنظيم سرعت مقدار ايده ال به صورت مناسب فرستاده مي شود . در شرط( ج) اگر در محدوده حدود نباشد , سيگنال مشابهي به تنظيم کننده ي ولتاژ خودکار براي کاهش يا افزايش مقدار ايده ال فرستاده مي شود . سيگنلا هاي مورد استفاده براي بالا يا پايين بردن مقدار ايده ال از نوع پالس هستند ولي مي توانند سيگنال هاي پيوسته نيز باشند که به اين علت است که تجهيزات ويژه اي نياز مي باشد . معمول است که سرعت و ولتاژ ژنراتور اندکي بيشتر از سرعت ولتاژ شبکه باشد و اين کار هم مي تواند به وسيله ي تنظيمات اوليه ي گاورنر / avr و يا هم به وسيله ي قرار دادن مقدار ايده ال در همزمان ساز , انجام گيرد . اين عمل همگامي پايدار و صدور نيرو را در فاکتور نيروي کامل به شبکه به وسيله ي ژنراتور بعد از بستار cb تضمين مي کند از امکان بر هم زدن تعادل به علت شرايط نيرويي پيش روانه معکوس / کم , و يا ميدان خرابي /تحت القا دوري مي شود . استفاده از يک همزمان ساز خودکار همچنين به اجتناب از خطاهاي انساني کمک مي کند , اگر همگامي دستي مورد استفاده قرار گيرد . ( اگر همگامي بيرون از محدوده ي مجاز صورت گيرد پتانسيل آسيب ديدن تجهيزات ودر وهله ي اول ژنراتور وجود دارد . )

براي اطمينان از اينکه cb در مورد صحيح بسته شده زمان بسته شدن cb معمولا يک داده ي مورد نياز است . همزمان ساز خودکار با آگاهي از اين امرو فرکانس لغزش , زمان صحيح را در قبال انطباق براي صدور فرمان بستن cb محاسبه مي کند . اين مسئله مارا مطمئن مي کند که cb تا جايي که امکان دارد نزديک به انطباق فاز بسته مي شود . به محض دريافت سيگنالي که اعلام مي کند ⁿcb بسته شد . سيگنال هاي بيشتري براي بالا بردن فرکانس ممکن است به گاورنر فرستاده شود تا تضمين کند که پايداري صدور نيرو کسب گرديده است . بر عکس عدم موفقيت cb براي بسته شدن در طي يک دوره ي زماني همزمان ساز خودکار آماده براي تلاش ديگر باقي خواهد گذاست و اگر تلاش هاي ديگر هم هنوز نا موفق مانده باشند همزمان ساز قفل شده و زنگ هشداري به صدا در خواهد آورد .

تکرار اين عمل براي بدست آوردن همزمان ساز خودکار مناسب بين ابزارها به صورت گسترده اي تغيير مي کند . جايي که خط مشي داراي انعطاف کافي است زمان لازم براي همگامي از اهميت بالايي برخوردار است ( يعني دستگاههاي peak lopping and emergancy standby ) . بسياري از ابزارها هنوز روي مولدهاي همگام دستي تقويت مي شوند . همچنين براي هر دو نوع همزمان ساز يعني خودکار وقابل تنظيم ممکن است که به صورت سري سوار شوند . اين عمل محافظت در برابر خرابي هاي داخلي همزمان ساز هاي خودکار را که منجر مي شود به اين که فرمان بسته شدن cb به طور نادرستي دريافت شود فراهم مي کند .


دستگاه هاي ضبط کننده ي اختلال:

سيستم هاي نيرو از انواع مختلفي از مزاحمت ها رنج مي برند . در تجزيه و تحليل post / fault داشتن رکوردي از جزئيات اختلال براي ايجاد توانايي شروع به تشخيصي حادثه از روي تاثيرات پس آيند سودمند مي باشد . مخصوصا در جايي که اختلالات مشکلات بيشتري را منجر مي شوند (براي مثال عيب تک فازي به سه فازي گسترش مي يابد ) ثبت جزئيات عيب ممکن است براي تشخيص بين علت و معلول لازم باشد . اگر تاثير يک عيب يا خرابي در محدوده ي گسترده اي پخش شود مدارک اختلال از تعدادي از مناطق مي تواند در تعيين موقعيت اختلال کمک رسان باشد . وسيله اي که بدين منظور به کار ميرود با عنوان ثبت کننده ي اختلال يا عيب شناخته مي شود .


مشخصه هاي دستگاه ثبت کننده ي اختلال:

يک دستگاه ثبت کننده ي اختلال به طور معمول داراي توانا يي هاي زير مي باشد:

1) يک ورودي ثبت کننده ي آنالوگ چندکاناله ي موجي شکل

2) ورودي ثبت کننده ي ديجيتالي چند کاناله

3) فضاي ذخيره سازي براي ثبت چندين عيب آماده براي دانلود يا تجزيه و تحليل

4) زمان ثبتي برابر با چند ثانيه به ازاي هر اختلال دارد

5) رها شدن از هر نوع کانال ورودي ديجيتالي و آنالوگ يا کميتي که از ترکيبي از ورودي ها يا به صورت دستي منتج شده باشد

6) داشتن فاصله از محل عيب براي يک يا چند تغذيه کننده

7) pre/post متغير جدا از زمان ثبت

8)همگامي زمان (irig gps و غيره )

9) نرخ نمونه برداري قابل تنظيم

10) فرمت انتقال داده استاندارد ( ieee comtrade , now iec 60253-24 و غيره)

11)پيوند مخابراتي به مرکز کنترل و غيره (اينترنت , مودم و غيره )

12) خود مانيتورينگ و خود تشخيصي

کانال ها ي آنالوگ براي ثبت جريان ها و ولتاژهاي مهم در محل دستگاه ثبت کننده ي عيب فراهم آورده شده اند . وضوح بالا براي اطمينان از دقت گرفتن شکل موجي با مبدل a/d 14 يا 16 بيتي نياز مي باشد . ورودي هاي ديجيتالي براي گرفتن سيگنال هايي مثل بازکننده ي cb, عملکرد رله ي محافظتي , سيگنال هاي درون لغزش و غيره فراهم آورده مي شود . به طوري که تصوير کاملي از توالي حوادث بتواند ايجاد گردد سپس اطلاعات مي تواند براي بررسي اينکه ترتيب عمليات post-fault صحيح است به کار رفته يا به تعيين علت يک ترتيب عملکردي غير منتظرانه کمک مي کند .

براياجتناب از از بين رفتن داده هاي حاصل از اختلال ,حافضه ي کافي براي گرفتن و ذخيره کردن داده هاي چند عيب پيش از انتقال داده ها براي تجزيه و تحليل بايد فراهم آورده شود. انعطاف پذيري در ترتيب راه اندازي بسيار مهم است آنچنانکه نصب يک دستگاه ثبت کننده ي اختلال فقط براي از دست دادن وقايع ثبت شده به علت فقدان امکانات راه اندازي مناسب نا اميد کننده به نظر ميرسد.راه اندازي به طور معمول اگر سر حد مربوطه از روي هر کانال آنالوگ يا ديجيتال عبور کند يا يک کميتي که مي تواند از ترکيبي از ورودي ها منتج شود , قابل استفاده است.

اختلالات سيستم نيرو ممکن است که از دوره هاي زماني چند ثانيه اي تا چند دقيقه اي طول بکشد. براي اطمينان از اينکه بيشترين سود از سرمايه گذاري کسب گرديده يک دستگاه ثبت کننده ي اختلال بايد قادر به گرفتن حوادث روي گستره ي وسيعي از مقياس زماني باشد. اين عمل منجر به تدارک نرخ نمونه برداري قابل برنامه ريزي مي شود براي اطمينان از اينکه ناپايداري هاي کو


ﺭﻣﺰ ﭘﻴﺮﻭﺯﯼ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. \"ﺭﻭﺑﺮﺗﺴﻮﻥ\"

ﻣﺎ ﺍﺭﺍﺩﻩ ﮐﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﭘﺎ ﺩﺭ ﺟﺎﺩﻩ ﯼ ﻣﻪ ﺁﻟﻮﺩ ﻭ ﺯﻳﺒﺎﯼ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﻧﻬﺎﺩﻳﻢ. ﻣﺎ ﺭﻓﺘﻦ ﺭﺍ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﯾﻢ، ﺍﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎﻳﻤﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﻟﻒ ﺑﺎﺩ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺳﭙﺮﺩﻳﻢ ﻭ ﻭﺳﻌﺖ ﺑﯽ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﮑﻮﺕ ﺭﺍ ﻓﺮﻳﺎﺩ ﺯﺩﻳﻢ.
ﻣﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺟﺎﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻓﺮﺩﺍ ﺷﺪﯾﻢ.
ﻗﺎﺻﺪﮎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺎﻧﯽ ﺧﺪﺍ ﻓﺮﺳﺘﺎﺩﻳﻢ ﺗﺎ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺑﻪ ﭘﻴﺶ ﺧﻮﺍﻫﻴﻢ ﺭﻓﺖ ﻣﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﻤﻴﺒﺎﺯﻳﻢ.
موضوع جدید ارسال پست

بازگشت به “مفاهیم پایه برق و الکترونیک”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 1 مهمان