فروشگاه

حل مسائل کتاب سیستمهای فازی و کنترل فازی

حل مسائل کتاب سیستمهای فازی و کنترل فازی(به همراه فایل متلب) این فایل شامل حل مسائل کتاب سیستمهای فازی و…

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فصل بیست و چهارم کتاب سیستم های فازی وکنترل فازی

حل تمرین فصل بیست و چهارم کتاب سیستم های فازی وکنترل فازی (تشنه لب) در حل تمرین ها تلاش شده…

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فصل بیست و سوم کتاب سیستم های فازی وکنترل فازی

حل تمرین فصل بیست و سوم کتاب سیستم های فازی وکنترل فازی (تشنه لب) در حل تمرین ها تلاش شده…

بیشتر بخوانید »

حل تمرین فصل بیستم کتاب سیستم های فازی وکنترل فازی

حل تمرین فصل بیستم کتاب سیستم های فازی وکنترل فازی (تشنه لب) در حل تمرین ها تلاش شده تا ساده…

بیشتر بخوانید »
دکمه بازگشت به بالا