کتابکتاب های فارسی

کتاب تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی

دانلود کتاب تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی

مقدمه:

تهیه و متناسب با آن کتاب درسى (نیمسال واحدى)  ریز محتواى کتاب تکنولوژى و کارگاه برق صنعتى در سال ۷۳ بر پایه نظام براى هنرجویان رشته الکتروتکنیک تهیه شد. این شرایط تا سال ۷۸ ادامه داشت. در آن سال چون ساختار نظام آموزشى دوره متوسطه تعریف گردید در همان سال کمیسیون هاى تخصصى موظف شدند علاوه بر کاهش مشکلات اجرایى نظام (سالى  واحدى)  به صورت ترمى، شکل جدیدى را براى دروس تخصصى پیش بینى نمایند که ساعات و محتواى دروس کارگاهى افزایش یابد. پس از بررسى هاى صورت گرفته مقرر شد کتاب قبلى تکنولوژى و کارگاه برق صنعتى با اعمال اصلاحات و پیش بینى یکسرى کارهاى عملى بیش تر تهیه و به کتاب افزوده شود. این مهم در سال ۷۹ به وقوع پیوست و اولین کتاب سیستم سالى واحدى تهیه شد.
از آن زمان به بعد تقریباً همه ساله پیشنهادات هنرآموزان محترمى که از طریق ارسال نامه، نشس تهاى سرگرو ههاى آموزشى و دوره هاى ضمن خدمت مطرح مى کردند پس از طرح در کمیسیون و تأیید اعضاى گروه تخصصى چندین مرتبه (از سال ۸۱ تا ۸۶) مورد بازبینى و اعمال تغییرات جزیى قرار گرفته است. طى این سال ها از جمله خواسته هاى هنرآموزان گرامى وجود فصلى مشخص و جداگانه پیرامون آموزش کنتر ل کنند ه هاى برنامه پذیر در کنار مدارهاى برق صنعتى بوده است. لذا کمیسیون این مورد را به عنوان یکى از دستور کارهاى اصلى جلسات سال ۸۶ قرار داد و پس از بحث هاى طولانى به این نتیجه رسیدند که آموزش رله هاى قابل برنامه ریزى مى تواند به عنوان اولین گام در جهت به کارگیرى مدارهاى کنترلى در راه اندازى مدارهاى صنعتى براى سطح هنرجویان رشته الکتروتکنیک مطرح شود.
بر همین اساس با برگزارى جلسات متعدد و همفکرى با افراد مختلف و شاغل در امر آموزش و صنعت ریزمحتوا تهیه و سپس با انتخاب مؤلف اقدام به تألیف مطلب جدید شد که حاصل این تلاش را در فصل پنج کتاب ملاحظه مى کنید. لازم به ذکر است در متن تهیه شده هدف آن بوده که مطالب پایه اى و ساده به همراه اصول برنامه نویسى بدون اشاره به نام رله اى خاص به دو روش نردبانى و بلوکى آموزش داده شود. به همین خاطر شیوه آموزش سبک جدیدى است و سعى شده با تصاویر گویا همراه باشد از جمله تصاویر نحوه استفاده از رله در کارهاى عملى است که مى تواند در امر آموزش بسیار مفید باشد.
لازم به ذکر است مبناى کارهاى عملى فصل رله ها مدارهایى بوده که هنرجویان در فصل مدارهاى راه اندازى با کنتاکتور آموزش دیده اند. علاوه بر این فصل جدید که به کتاب اضافه شده است در سایر فصول اول تا چهارم که مربوط به تولید انرژى الکتریکى، کلیدها، کابل و کابل کشى و مدارهاى کنتاکتورى است بازسازى و تغییرات کلى داده شده است.
از آن جایى که نمى توان ادعا داشت مطالب تهیه شده خالى از اشکال است به همین خاطر خواهشمند است هرگونه نظر یا راهکار جدیدى که بتواند در آموزش هنرجویان یا سطح علمى کتاب مفید باشد را از طریق ارسال نامه و یا آدرس پست الکترونیکى کمیسیون تخصصى رشته الکتروتکنیک سازمان پژوهش و برنامه ریزى آموزشى ارسال فرمایید.

معرفى اجزاى شبکه هاى الکتریکى سه فاز

هدف هاى رفتارى: از هنرجو انتظار مى رود در پایان این فصل بتواند:
١ چگونگى تولید انرژى الکتریکى را شرح دهد.
٢ ساختمان یک آلترناتور را به صورت خلاصه توضیح دهد.
٣ دلیل استفاده از برق سه فاز را بیان کند.
۴ مفاهیم انتقال و توزیع انرژى الکتریکى را شرح دهد.
۵ مصرف کننده هاى سه فاز ستاره و مثلث را شرح دهد.
۶ مقدار جریان و ولتاژ الکتریکى را در مصرف کننده هاى سه فاز ستاره و مثلث اندازه گیرى کند.
۷  تفاوت ولتاژ و جریان فازى و خطى را توضیح دهد.
۸ آزمایش هاى مربوط به این بخش را اجرا کند.
۹ روابط بین جریان هاى خطى و فازى و ولتاژهاى خطى و فازى را در مصرف کننده ها با اتصال ستاره و مثلث شرح دهد.
١۰  بارهاى متعادل و نامتعادل را تعریف کند.
١۱  اطلاعات را از پلاک مشخصات موتورهاى الکتریکى استخراج کند.

فهرست مطالب :

فصل اوّل  معرفى اجزاى شبکه هاى الکتریکى سه فاز
فصل دوم  کابل و کابل کشى
فصل سوم  راه اندازى موتورهاى الکتریکى با کلیدهاى دستى
فصل چهارم  راه اندازى موتورهاى الکتریکى سه فاز با کلید الکترومغناطیسى (کنتاکتور )
فصل پنجم  راه اندازى موتورهاى الکتریکى سه فاز با رله هاى قابل برنامه ریزى

 

دریافت فایل :

دانلود دانلود کتاب تکنولوژی و کارگاه برق صنعتی

حجم فایلحجم فایل :۱۰ مگابایت

تعداد صفحهتعداد صفحه : ۲۰۰ صفحه

فرمت فایلفرمت فایل : PDF

نویسندهنویسنده : محمود اعتضادى ، ناصر ساعتچى و عباس یوسفى ، شهرام خدادادى، محمدحسن اسلامى و علیرضا حجرگشت

توجه:

رمز فایلرمز فایل : www.gselectronic.ir

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + بیست =

دکمه بازگشت به بالا