فیلم آموزشی دروس برق

فیلم آموزشی درس الکترومغناطیس

فیلم آموزشی درس الکترومغناطیس به زبان فارسی

 

الکترومغناطیس شاخه‌ای از علم فیزیک است که به مطالعهٔ پدیده‌های الکتریکی و مغناطیسی و ارتباط این دو با هم می‌پردازد. این درس یکی از دروس دانشکده فیزیک و برق است . در این درس با اصول مغناطیسی و الکترومغناطیسی آشنا میشویم . این درس اساس کار نیمه هادی ، انتن ها و رادارها میباشد .
در این درس ابتدا با مفاهیم اولیه الکترواستاتیک و حل معادله لاپلاس و کاربرد آن در الکترومغناطیس آشنا می شویم و در ادامه وارد مبحث میدان های مغناطیسی و روابط حاکم بر آن ها و معادلات پایستگی موجود در الکترومغناطیس می شویم. این مجموعه در سی جلسه توسط دکتر محمود بهمن آبادی عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک تدریس شده است .

 

لیست جلسات :

 • جلسه اول – مقدمه ، بیان اهداف کلی درس ، آنالیز برداری ، پتانسیل
 • جلسه دوم – ادامه آنالیز برداری : مختصات خمیده و قضایای اساسی
 • جلسه سوم – ادامه آنالیز برداری : اتحاد های برداری ؛ معادله لاپلاس
 • جلسه چهارم – حل معادله لاپلاس در دستگاه دکارتی: روش جداسازی متغیّر، ضرایب فوریه
 • جلسه پنجم – حل معادله لاپلاس در دستگاه کروی و دستگاه استوانه ای
 • جلسه ششم – حل معادله لاپلاس : چند مثال ؛ تابع دلتای دیراک
 • جلسه هفتم – الکتروستاتیک : قانون کولن ، میدان الکتریکی ، پتانسیل الکتریکی
 • جلسه هشتم – قانون گاؤس، دو قطبی الکتریکی
 • جلسه نهم – بسط چند قطبی پتانسیل الکتریکی ، مثال
 • جلسه دهم – حل مسائل مقدار مرزی الکتروستاتیک : معادله لاپلاس و روش تصویر
 • جلسه یازدهم – تشریح روش تصویر برای حل مسائل مرزی الکتروستاتیک
 • جلسه دوازدهم – کاربرد هایی از روش تصویر؛ روش ضرایب پتانسیل
 • جلسه سیزدهم – چند مثال از ضرایب پتانسیل؛ الکتروستاتیک در دی الکتریک : قطبش، بار مقیّد
 • جلسه چهاردهم – مسائل مرزی در دی الکتریک ، رابطه ساختمندی ، بردار جابه جایی الکتریکی
 • جلسه پانزدهم – حل مسائل مرزی در دی الکتریکهای خطی ، شرایط مرزی ، مثال
 • جلسه شانزدهم – حل مثال ، روش تصویر در دی الکتریک
 • جلسه هفدهم – حل مثال ، نیروی الکتریکی وارد بر پیکربندی ؛ نظریه میکروسکوپی دی الکتریک
 • جلسه هجدهم – ادامه : معادله کلاسیوس-موسوتی ، معادله لانژون-دبی ، پسماند الکتریکی
 • جلسه نوزدهم – انرژی الکتروستاتیکی ، انرژی الکتروستاتیکی در رسانا
 • جلسه بیستم- حل مثال ، انرژی در محیط های خطی ، چگالی انرژی الکتروستاتیکی ، ضرایب پتانسیل
 • جلسه بیست و یکم – ادامه ضرایب پتانسیل ، ضرایب ظرفیت ، نیروی الکتروستاتیکی
 • جلسه بیست و دوم – نیروی وارد بر دی الکتریک درون خازن
 • جلسه بیست و سوم- بخش اول – جریان الکتریکی ، معادله پیوستگی ، محیط رسانای خطی
 • جلسه بیست و سوم- بخش دوم – جریان پایا و معادله لاپلاس
 • جلسه بیست و سوم- بخش سوم – شرایط مرزی و یافتن چگالی جریان با حل معادله لاپلاس ، رابطه ساختاری ماده خطی
 • جلسه بیست و چهارم – شرایط مرزی در مادّه و حالات حدّی ، حل مثال، قوانین مدار ، مثال
 • جلسه بیست و پنجم – مغناطوستاتیک : قانون بیو-ساوار ، گشتاور وارد بر حلقه بسته ، مثال
 • جلسه بیست و ششم – گشتاور مغناطیسی، پیچه هلمهولتز ، مثال ، قانون آمپر ، پتانسیل برداری
 • جلسه بیست و هفتم- بخش اول – مرور جلسه گذشته ، شار مغناطیسی
 • جلسه بیست و هفتم- بخش دوم – حل مثال از پتانسیل برداری ، بسط چندقطبی پتانسیل برداری ، دوقطبی مغناطیسی ، پتانسیل نرده ای مغناطیسی

دریافت فایل ها :


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بیست + 9 =

دکمه بازگشت به بالا