جزوات آموزشی

جزوه آشنایی با ابزار دقیق مهندس کتیرایی

دانلود جزوه آشنایی با ابزار دقیق مهندس کتیرایی

اگر قصد ورود به صنعت دارید و یا در آن فعالیت دارید حتما نام ابزار دقیق به وفور به گوشتان رسیده است. جزوه پیش روی شما یکی از بهترین جزوه های آموزش تجهیزات ابزار دقیق است.
 ﻋﻼﻗﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﺗﺤﺖ اﺧﺘﻴﺎر در آوردن و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ  داﻧﺶ ﻫﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺪﻳﺪی از   ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﻠﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه ﺷﺎﺧﻪ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد را ﺑﻪ  دﻳﮕﺮ ﻋﻠﻮم از ﺻﻨﻌﺖ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﻴﺎﺳﺖ و ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و … گسترش داده است.
 اﻳﻦ ﺟﺰوه ﻛﻪ ﺑﺎ ﻋﻨﻮان آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺑﺰاردﻗﻴﻖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﺑﺘﺪا ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﻲ درﻣﻮردﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎی ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺣﻠﻘﻪ بسته و باز و بلوک دیاگرام یک سیستم صنعتی بحث می گردد سپس درباره اندازه گیری های ابزار دقیقی مانند اندازه گیر های دما، فشار، فلو، لِول یا ارتفاع سطح و انواع آنها توضیح داده می شود. برای افرادیکه شغل آنها مربوط به تعمیرات ابزار دقیق است و یا در صنایع پتروشیمی و نفت مشغول می باشند این جزوه پیشنهاد می شود.

دریافت فایل :

دانلود دانلود جزوه آشنایی با ابزار دقیق مهندس کتیرایی

حجم فایلحجم فایل :۴ مگابایت

تعداد صفحهتعداد صفحه : ۱۰۰ صفحه

فرمت فایلفرمت فایل : PDF

نویسندهنویسنده : مهندس حمید کتیرایی

توجه:

رمز فایلرمز فایل : www.gselectronic.ir

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده + هفده =

دکمه بازگشت به بالا