تلنگر :
  • به بزرگ ترين وبسايت برق کشور خوش آمديد

  • جهت استفاده از امکانات سايت ،عضو شويد

  • الکترونيک باز ::--:: مرجع تخصصي برق و الکترونيک

  • مرجع دانلود برق و الکترونيک کشور

  • امکانات
  • سرفصل ها

تبلیغات شما


 
شبیه سازی مقالات قدرت
 

در زیر مقالاتی که داری شبیه سازی هستند فهرست شده است

می توانید با زدن Ctrl+F کلید واژه خود را جستجو کرده و مقاله مناسب را بیابید. مثلا برای مقالات فازی، کلمه فازی را در صفحه جستجو کرده و با توجه به موضوع و سال انتشار و نوع مقاله، کد مقاله مورد نظر را در فرم سفارش پروژه ثبت کنید.

هزینه از طریق پیامک و ایمیل برایتان ارسال می شود و در نهایت کار کامل را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد.

لیست حاضر صفحه اختصاصی برق به خصوص گرایش قدرت می باشد

سایر لیست ها:

صفحه اختصاصی بانک مقالات پردازش تصویر، هوش مصنوعی و پردازش سیگنال

صفحه اختصاصی بانک مقالات گرایش کنترل

توجه: برای موضوعات مشترک مانند شبکه عصبی و فازی، صفحات سایر گرایش ها را نیز بررسی کنید

کد مقاله P2

عنوان مقاله:

Power System Reliability Analysis Considering Protection Failures

سال ارائه:  2002       نوع مقاله: IEEE                   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سیستم قدرت، قابلیت اطمینان

Power system, Reliability, Protection systems, Rare events, Cascading, Hidden failures

 

 

کد مقاله P3

عنوان مقاله:

Direct Active and Reactive Power Control of DFIG for Wind Energy Generation

سال ارائه:  2006       نوع مقاله: TRANSACTIONS   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل توان، کنترل گشتاور، تبدیل ولتاژ، بردار ولتاژ، دو ﺳﻮ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺗﻮرﺑﯿﻦ ﺑﺎدي

Direct power control (DPC), doubly fed induction generator (DFIG), direct torque control, voltage source converter, voltage vector

 

 

کد مقاله P4

عنوان مقاله:

Direct Torque Control of Permanent Magnet Synchronous Motor

سال ارائه:  2003       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل مستقیم گشتاور ، موتور سنکرون، بردار مکان

Direct Torque Control, Stator Space Vectors, Permanent Magnet Synchronous Motor

 

کد مقاله P5

عنوان مقاله:

استفاده از الگوريتم ژنتيك در موشك هاي هدايت شونده

سال ارائه:  1386       نوع مقاله: فصل نامه علمی تخصصی  گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : موشک، ژیروسکوپ، الگوریتم ژنتیک، particle swarm

Genetic, gyroscope

 

کد مقاله P6

عنوان مقاله:

Simulation of Synchronous Generator’s Dynamic Operation Characteristics

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: کنفرانس               گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ژنراتور سنکرون، دینامیک، شبیه سازی

Synchronous generator, dynamic operation, mathematical model, simulation

 

 

کد مقاله P7

عنوان مقاله:

Optimal interface based on power electronics in distributed generation systems for fuel cells

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: -

کلید واژه : پیل سوختی، کنترل ولتاژ، توزیع پراکنده، DG، الکترونیک قدرت

Distributed generation (DG), PEM fuel cell, Power electronics, Voltage control loop, PWM

 

 

کد مقاله P8

عنوان مقاله:

Power quality improvement using DPC controlled three-phase shunt active filter

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کیفیت توان، فیلتر فعال، هارمونیک

Harmonics, Power quality, Active filters, Instantaneous power, Hysteresis comparator, Switching table

 

کد مقاله P9

عنوان مقاله:

Unit Commitment Problem Solution Using Shuffled Frog Leaping

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: TRANSACTIONS   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : توزيع اقتصادي ، بهینه سازی، الگوریتم پرندگان، قورباغه (پیاده سازی این مقاله با الگوریتم PSO انجام شده است)

Economic dispatch, generation scheduling, optimization techniques, shuffled frog leaping algorithm, unit commitment

 

 

کد مقاله P10

عنوان مقاله:

A Genetic Algorithm Based Dynamic Load Balancing Scheme for Heterogeneous Distributed Systems

سال ارائه:  2008       نوع مقاله: کنفرانس     گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : الگوریتم ژنتیک، بهینه سازی، سیستم توزیع ناهمگن

Heterogeneous distributed system, dynamic load balancing, makespan, genetic algorithm.

 

 

کد مقاله P11

عنوان مقاله:

Multivariable-PI-Based dq Current Control of voltage Source Converters With Superior Axis Decoupling Capability

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: TRANSACTIONS   گزارش فارسی: -

کلید واژه : بردار کنترل، چند متغیره، کنترلر PI، کنترل جریان، MIMMO، ماشین

Current control, multivariable-proportional–integral (PI) controllers, stationary and rotating reference frames, vector control, voltage source converters (VSCs)

 

کد مقاله P12

عنوان مقاله:

Experiences  of  Automatic Contingency Selection Algorithms on the NGC  Systems

پروژه بهره برداری از سیستم های قدرت پیشرفته محاسبات ضریب PI و Bounding شبکه 57 باس IEEE

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: TRANSACTIONS   گزارش فارسی: -

کلید واژه : ماشین، بهره برداری، سیستم های قدرت

 

 

کد مقاله P13

عنوان مقاله:

Modeling-and-control-of-the-doubly-fed-induction-generator-wind-turbine

سال ارائه:  2010       نوع مقاله: ژورنال        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ژنراتور دوسو تغذیه، توربین بادی، بردار کنترل

Doubly fed induction machine, Wind turbine power generation, Vector control, Simulation

 

 

کد مقاله P14

عنوان مقاله:

Sensorless Indirect Stator Field Orientation Speed Control for Single-Phase Induction Motor Drive

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: TRANSACTIONS   گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : ژنراتور دوسو تغذیه، توربین بادی، بردار کنترل

Indirect stator-flux-oriented control, sensorless, vector control, single-phase induction motor, speed estimation

 

کد مقاله P15

عنوان مقاله:

Simulation of Unsymmetrical 2-Phase Induction

سال ارائه:  1965       نوع مقاله: TRANSACTIONS   گزارش فارسی: -

کلید واژه : ماشین های الکتریکی، machine

 

 

کد مقاله P16

عنوان مقاله:

Improved Configurations for Dc to Dc  Buck and Boost Converters

سال ارائه:  2012       نوع مقاله: IEEE                             گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مبدل DC به DC

dc-dc Buck converter, Boost converter, ripple voltage

 

کد مقاله P17

عنوان مقاله:

Simulation of an isolated Wind Diesel System with battery energy storage

سال ارائه:  2011       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : شبیه سازی دینامیکی، اینورتر، dfig

Wind Diesel, Isolated Power Systems, Dynamic simulation, Battery based Energy Storage Systems, Current Controlled Inverter

 

 

کد مقاله P18

عنوان مقاله:

A DC – DC multilevel boost converter

شبیه سازی مبدل boost چند سطحی

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : میزان تلفات سوئیچینگ ،

 

 

کد مقاله P19

عنوان مقاله:

Robust GPC-QFT approach using Linear Matrix Inequalities

سال ارائه:  2004       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : مقاوم، کنترل مقاوم

predictive control, robust control, tracking control, constrained control

 

کد مقاله P20

عنوان مقاله:

Effects of Time Delay on Force-Feedback Teleoperation Systems

بررسی تأخیر زمانی را بر روی یک سیستم تله­اپریشن در یک ساختار سه­کاناله

سال ارائه:  2004       نوع مقاله: کنفرانس                        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : تاخیر، فیدبک

 

 

 

 

کد مقاله P21

عنوان مقاله:

Design of a Robust Controller for a Magnetic Levitation System

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: IEEE                             گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : کنترل مقاوم، پایداری

Robust control, stability and performance robustness

 

 

کد مقاله P22

عنوان مقاله:

MRAS Based Sensorless Control of Permanent Magnet Synchronous Motor

سال ارائه:  2003       نوع مقاله: کنفرانس                        گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : سنکرون، تطبیقی، اینورتر، موتور

Permanent Magnet Synchronous Motor, Sensorless Control, Model Reference Adaptive System. Systems, Current Controlled Inverter

 

 

کد مقاله P23

عنوان مقاله:

Switching losses and harmonic investigations in multilevel inverters

سال ارائه:  2009       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: -

کلید واژه : چند متغیره، اینورتر، هارمونیک

Harmonics, Multilevel inverters, Pulse width modulation, Switching losses, Total harmonic distortion

 

 

کد مقاله P24

عنوان مقاله:

Low-voltage constant-gm rail-to-rail CMOS operational amplifier input stage

سال ارائه:  2008       نوع مقاله: ژورنال                            گزارش فارسی: -

کلید واژه : شبیه سازی دینامیکی، اینورتر، dfig

Rail-to-rail, Operational amplifier, Compensate current

 

کد مقاله P25

عنوان مقاله:

Formal Derivation of Direct Torque Control for Induction Machines

سال ارائه:  2008       نوع مقاله: TRANSACTIONS                       گزارش فارسی: دارد

کلید واژه : موتور، کنترل، بردار کنترل، موتور AC، DTC، کنترل مستقیم گشتاور

AC motors, direct torque control (DTC), induction motor drives, singularly perturbed systems, vector control

 

 

شبیه سازی مقالات قدرت


تبلیغات شما


 
 
نام شما: [ کاربر جدید ]

نظر:
کد امنیتی
کد امنیتی

  [ بازگشت ]

_NOANONCOMMENTS
static ©