میکرو کنترلرچیست؟؟؟

در این بخش به بررسی سایر مطالب مرتبط با ميکرو کنترلرها بپردازید .
موضوع جدید ارسال پست
نمایه کاربر
CAPITAN2011
کاربر فعال
کاربر فعال
پست: 296
تاریخ عضویت: جمعه 12 فروردین 1390, 12:00 am
محل اقامت: KHOrram abad
تشکر شده: 7 دفعه

میکرو کنترلرچیست؟؟؟

پست توسط CAPITAN2011 » دو شنبه 19 اردیبهشت 1390, 11:23 pm

1-معرفی میکروکنترلر:

به ای سی هایی که قابل برنامه ریزی می باشندوعملکردانها ازقبل تعیین شده میکروکنترلرگویند.میکروکنترل هادارای ورودی-خروجی وقدرت

پردازش می باشند.

2-بخش های مختلف میکروکنترلر:

میکروکنترلرهاازبخش های زیرتشکیل شده اند:

cpu واحدپردازش

alu واحدمحاسبات

I/O ورودی هاوخروجی ها

RAM حافظه اصلی میکرو

ROM حافظه ای که برنامه روی ان ذخیره می گردد

TIMER برای کنترل زمان ها


3-خانواده های میکروکنترلر

خانواده: PLC-AVR-8051

4-یک میکروکنترلرچگونه برنامه ریزی میشود.

میکروکنترلرهادارای کامپایلرهای خاصی میباشندکه بازبان هایC ASSEMBLY-BASICمی توان برای انهابرنامه نوشت.

سپس برنامه نوشته شده را توسط دستگاهی به نامPROGRAMMERکه دراین دستگاه ای سی قرارمی گیردو

وتوسط یک کابل به یکی از درگاه های کامپیوتروصل میشود برنامه نوشته شده روی ای سی انتقال پیدامیکندودرROMذخیره میشود.


5-بامیکروکنترلرچه کارهایی میتوان انجام داد.

این ای سی ها حکم یک کامپیوتر درابعادکوچک وقدرت کمتر رادارند بیشتراین ای سی ها برای کنترل وتصمیم گیری استفاده میشود.

چون طبق الگوریتم برنامه ان عمل می کند.این ای سی ها برای کنترل ربات ها تااستفاده درکارخانه صنعتی کاربرد دارند.


6-امکانات میکروکنترلرها:

امکانات میکروکنترلرها یکسان نیست وهرکدام امکانات خاصی رادارا می باشند ودر قیمت های مختلف عرضه می شوند.


7-شروع کاربامیکروکنترلرها

برای شروع کاربامیکروکنترلربهتراست که یک زبان برنامه نویسی مثلCیاBASICرابیاموزیم سپس یک بردPROGRAMMERتهیه کرده وبرنامه

خودراروی میکروارسال کنیدسپس مدارخودراروی بردبسته ونتیجه رامشاهده کنید.چنانچه درمداره های الکتریکی تجربه ندارید بهتراست از

برنامه های اموزش استفاده کنید.

8-مقایسه خانواده های مختلف میکروکنترلرها

خانواده8051:

این خانواده ازمیکروکنترلرها جزو اولین نوع میکروکنترلرهایی بودکه رایج شده و جزوپیشکسوتان مطرح میشود.

معروف ترین کامپایلر برای این نوع میکروFRANKLINمی باشد میکروهای این خانواده به نوسان سازنیازمند هستند

ودرمقابل خانوادهPLC-AVR ازامکانات کمتری برخوردار می باشند معروف ترین ای سی های این خانواده 89551یا89C51 می باشد.


خانواده AVR:

این خانواده از میکروکنترلر ها تمامی امکانات8051 را دارا می باشدوامکاناتی چون ADC(مبدل انالوگ به دیجیتال)-نوسان ساز داخلی

وقدرت وسرعت بیشتر-EEPROM(حافظه)ازجمله مزایای این خانواده می باشد مهم ترین ای سی این خانواده

TINYوMEGAست.

خانوادهPLC:

این خانواده همانندAVRمی باشد ودرکل صنعتی تراست.

9-مزایای میکروکنترلرها نسبت به مدارهای منطقی:

1-یک میکروکنترلر رامی توان طوری برنامه ریزی کردکه کارچندین گیت منطقی راانجام دهد.

2-تعداد ای سی هایی که در مداربه کارمیرود به حداقل میرسد.

3-به راحتی میتوان برنامه میکروکنترلر راتغییر دادوتا هزاران بار میتوان روی میکرو برنامه های جدید نوشت یا پاک کرد.

4-به راحتی میتواناز روی یک مدار منطقی کپی کرد ومشابه ان راساخت ولی درصورتی که ازمیکرمکنترلر استفاده شود

وبرنامه میکرو راقفل کرد.به هیچ عنوان نمی توان ازان کپی گرفت.


موضوع جدید ارسال پست

بازگشت به “سایر مطالب مرتبط با ميکرو کنترلرها”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 0 مهمان