الکترونیک باز / مرجع تخصصی برق
فیلم آموزش درس سیستم کنترل خطی

تاریخ : سه شنبه، 12 اسفند ماه، 1393   موضوع : فیلم های آموزشی

فیلم آموزشی درس سیستم کنترل خطی به زبان فارسی

برای اولین بار در الکترونیک باز

 این فیلم بی نظیر شامل آموزش درس سیستمهای کنترل خطی به صورت مفهومی همراه با حل مثال های گوناگون و تست توسط استاد پای تخته انجام میشود.مرجع کامل سیستمهای کنترل خطی .مرجع کامل کنکور کارشناسی ارشد.قابل استفاده برای تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور دانشگاه آزاد و دانشگاه های سراسری و تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در مقطع کارشناسی رشته های مهندسی کامپیوتر مهندسی برق مهندسی اجرایی مهندسی الکترونیک و تمامی رشته های فنی و مهندسی…

تدریس شده توسط استاد پای تخته

فیلم سیستم کنترل خطی

موارد تدریس شده در این فیلم آموزشی:

مقدمه و بررسی و نمایش سیستم های کنترل خطی
تعریف سیستم
تعریف ورودی مرجع
تعریف خروجی سیستم
تعریف خطای سیستم
تعریف کنترل کننده
تعریف سیستم های خطی
تعریف سیستم تغییر پذیر با زمان
تعریف سیستم تغییر ناپذیر با زمان
تعریف سیستم های حلقه باز
تعریف سیستم های فیدبک حلقه بسته مثبت و منفی
مبحث بلوک دیاگرام
نحوه ساده سازی بلوک دیاگرام
نمودار گذر سیگنال-گراف جریان سیستم
تعریف گره
تعریف شاخه
تعریف بهره شاخه
تعریف گره ورودی
تعریف گره خروجی
تعریف گره مخلوط
تعریف مسیر
تعریف بهره مسیر
تعریف حلقه و بهره حلقه
تعریف مسیر پیشرو و بهره مسیر پیشرو
تعریف حلقه های مجزا
حل مثال و تمرین از مفاهیم بالا
قاعده انتقال
قاعده ضرب
فرمول بهره میسون
تعریف قسمت های فرمول میسون
حل مثال از فرمول بهره میسون
فضای حالت
معادله فضای حالت و تابع تبدیل
حل مثال و تمرین از این قسمت
تحلیل عملکرد گذرا و ماندگار سیستمهای کنترل خطی
قضیه مقدار نهایی (لاپلاس)
قضیه مقدار اولیه
ورودی های استاندارد
پله واحد
شیب واحد
سهموی
حل مثال از ورودی با توابع نمایی
حل مثال از ورودی با توابع شیب واحد
حل مثال از ورودی با توابع سهموی
تعریف سیستم های مرتبه دوم
نسبت میرایی
فرکانس مانای طبیعی
پاسخ سیستم استاندارد مرتبه دوم به ورودی پله واحد
انواع حالت های پاسخ سیستم استاندارد مرتبه دوم به ورودی پله واحد
میرایی شدید-میرایی بحرانی-میرایی ضعیف-نوسانی
حل مثال و تمرین از پاسخ های سیستمهای مرتبه دوم به وررودی پله
حل مثال از قسمتهای بالا در تمامی حالات
ماکزیمم جهش MP
زمان نشست یا ts
نکته ها در مورد افزایش و کاهش زتا
حل مثال از بخش های بالا
تعریف پایداری BIBO
روش تشخیص تعیین سیستم پایدار
روش راس
حل مثال از روش پایداری راس
رسم مکان هندسی ریشه های تابع
حل مثال های مختلف از این قسمت
تحلیل پاسخ فرکانسی
حل مثالهای مختلف از تحلیل پاسخ فرکانسی
رسم نمودار دیاگرام بود
روش های روش نمودار دیاگرام بود
حل مثال از قسمت بالا
فرکانس تقاطع بهره
فرکانس تقاطع فاز
تعریف حد بهره
تعریف حد فاز
حل مثال های مختلف از قسمت های بالا
بدست آوردن تابع تبدیل از روی دیاگرام بود
اصل آرگومان
مبحث نایکویست
حل مثال های مختلف از قسمت بالا
کنترل کننده تناسبی KP
کنترل کننده مشتق گیرKDS
کنترل کننده انتگرال گیرKI/S
کنترل کننده PD
کنترل کننده PI
کنترل کننده PID
کنترل کننده جبران کننده کنترلی پیش فاز و پس فاز
خصوصیات کنترل کننده ها

 


** جهت دریافت لینک های دانلود و یا خرید پستی این محصول به صورت یک DVD و دریافت آن درب منزل اینجا کلیک نمایید **

فیلم،دانلود،سیستم کنترل خطی،system،Linear،رشته برق،مهندسی برق،دانشگاه شریف،آموزش فارسی
منبع این مقاله : الکترونیک باز / مرجع تخصصی برق

http://gselectronic.ir/

آدرس این مقاله :
http://gselectronic.ir/334/فیلم-آموزش-درس-سیستم-کنترل-خطی/