آشنایی با نرم افزار قدرتمند برق CYME 7

در اين قسمت مقالات مربوط به تجهيزات فشار قوي موجود مي باشد .

مديران انجمن: Modir, مدیر سایت, مدیران بخش ها

آشنایی با نرم افزار قدرتمند برق CYME 7

پستتوسط shervinavax » 4 خرداد ماه 1394, 12:02

نرم افزار CYME 7- Primary Distribution Analysis

نرم افزار CYME 7، ‌ابزار توانمندي براي طراحي، ‌برنامه ريزي، ‌بهره برداري و بهينه سازي سيستم توزيع بوده و قادر به مدلسازي شبكه هاي شعاعي و حلقوي داراي چندين منبع مي باشد.

در اینجا چند لینک از آخرین ورژن CYME 7 قرار داده ام که شما می توانید آن را دانلود نمائید:
دانلود نرم افزار CYME 7

http://uplod.ir/xs9461itt8k6/CYME-7.0-cracked-with-p_word.exe.htm

http://www.uplooder.net/cgi-bin/dl.cgi?key=797a50bb1e79ddda43fa71106403ad03

http://trainbit.com/files/9759101884/CY ... ssword.zip


عضويت  / ورود
اجازه دهید بیشتر در مورد این نرم افزار بدانیم:
واسط كاربرگرافيكي اين نرم افزار بسيار كارا بوده و كاربر ميتواند فيدرها را به طور گرافيكي و بصورت تك فاز، دوفاز و يا سه فاز مدلسازي كرده و نتايج را  بطور مستقيم بر روي دياگرام تك خطي ببيند. اين نرم افزار تحت ويندوز بوده و محاسبات افت ولتاژ بر روي سيستم هاي متعادل و نامتعادل، محاسبات اتصال كوتاه، ‌هماهنگي دستگاههاي حفاظتي با كمك نرم افزار CYMTCC ، جايابي بهينه خازن،‌ تعيين اندازه خازنها ،‌متعادل كردن بار و تعيين محل بارها براي كمينه كردن تلفات را انجام مي دهد. اين نرم افزار داراي يك ويرايشگر گرافيكي بسيار قوي براي ورود يا اصلاح اطلاعات فيدرها، ‌انجام كليد زني خطوط و غيره مي باشد. اين نرم افزار مي تواند گزارش هاي گرافيكي وسيعي شامل پروفيل هاي ولتاژ و پروفيل جريان اتصال كوتاه را در طول فيدر ايجاد كند و با كدگذاري رنگي بر روي دياگرام تك خطي شرايط اضافه ولتاژ و تجهيزات اضافه بار شده رامشخص نمايد. اين نرم افزار علاوه بر تحليل گر سيستم توزيع ماژول هاي نمايش نقشه جغرافيايي، ‌بهينه سازي و كليد زني در سيستم توزيع، ‌تحليل هارمونيكي در سيستم توزيع، ‌ارزيابي قابليت اطمينان و تحليل پيشامدها در سيستم توزيع را دارا بوده كه در ذيل به توضیح اين ماژولها مي پردازيم.

CYME 7_SOM - Switching Optimization Module
اين ماژول، ماژول بهينه سازي شبكه با قيود حداقل تلفات و حداقل عدم تعادل در شبكه ميباشد. در اين ماژول با توجه به آرايش شبكه و مسيرهاي مختلف بارهاي سيستم، همچنين تغذيه بارهاي مختلف از چند فيدر و با انجام كليد زني هاي بسيار بصورت اتوماتيك ، تغيير آرايش شبكه و تغيير مسير تغذيه بارها از فيدرها، محاسبه تلفات و عدم تعادل در هر حالت، بهترين آرايش شبكه از نقطه نظر حداقل تلفات در شبكه و حداقل عدم تعادل در شبكه را بدست آورده و به كاربر ارائه مي نمايد. اين ماژول قيود محدوديت هاي ولتاژ و محدوديت حداكثر توان عبوري از خطوط، كابلها و ترانسفورماتورها را نيز رعايت نموده و شبكه بهينه حاصل شده رابه بهترين آرايش ممكن و بصورت گرافيكي و با تفكيك رنگ فيدرها نمايش مي دهد.

CYME 7_MAP - Geographical Overlay Module
اين ماژول قابليت دريافت فايل گرافيكي نقشه جغرافيايي منطقه را در برنامه CYME 7 براي كاربر فراهم مي نمايد بصورتي كه كاربر قادر به طراحي شبكه الكتريكي بر روي نقشه جغرافيايي منطقه ميباشد. همچنين اين امكان به كاربر داده مي شود كه پس از انجام مطالعات و محاسبات مورد نظر و ارسال نتايج بر روي دياگرام تك خطي، اين نتايج همراه با شبكه الكتريكي بر روی نقشه جغرافیایی منطقه منتقل می شود، که این نتایج قابل انتقال در نرم افزارهاي گرافیکی تحت ويندوز مانند AutoCAD و غيره می باشد. می توان از امكانات نرم افزار هاي ديگر همانند AutoCAD به منظور گزارش گيري نيز استفاده نمود.

CYME 7_RAM - Relibility Assessment Module
اين ماژول با توجه به دريافت اطلاعات آماري شبكه مانندMAIFI ، SAIFI ، SAIDI ، ASAI و ENS (ENERGY NOT SUPPLIED ) شاخص هاي قابليت اطمينان شبكه را برآورد نموده و با توجه به آرايش شبكه و امكان تغذيه قسمتي از بارها از فيدرهاي ديگر و با تغيير آرايش شبكه (قطع نمودن تغذيه يك يا چند بار از يك فيدر و اتصال آن به فيدر ديگر ) شاخص هاي قابليت اطمينان شبكه را بهبود داده و درصد قطعي برق مصرف كننده ها و تعداد مصرف كننده هاي بي برق شده را كاهش داده و در واقع انرژي الكتريكي تحويل شده به مصرف كننده ها با بالاترين كيفيت ممكن امکان پذیر مي گردد.
اين ماژول بعنوان ورودي اطلاعات آماري شبكه از قبيل

1) درصد انواع خطاها (خطاهاي دائمي و يا گذرا )

2) حداكثر زمان تعمير تجهيزات

3) زمان كليد زني و يا جدا نمودن سيستم آسیب دیده ( مربوط به تجهيز و يا عدم تجهيز كليد ها به موتور و قابليت فرمان قطع و وصل بصورت Remote از راه دور)

4) احتمالات قطعي مربوط به وجود Breaker ها ، Reclosing ها و فيوزها در شبكهCYME 7_CAM - Contingency Analysis Module
اين ماژول با توجه به بروز خطاهاي مختلف در شبكه (تك اضطراري و چند اضطراري ) بهترين آرايش شبكه بعد از بروز خطا را جهت تغذيه بارهاي سالم و درصدي از بارهايي كه دچار قطعي شده اند، پيشنهاد مينمايد و با توجه به تعاريف قابل تعريف در برنامه، درصدي از بارهايي كه دچار قطعي شده اند را برقدار مي نمايد. اين تعاريف شامل موارد ذيل مي گردد.1) ابتدا بزرگترين بارها برقدار گردند 2) تعداد بيشتري از بارها برقدار گردند 3) مجموع بارها بيشتري برقدار گردند 4) بارها با فاصله كمتر نسبت به فيدر سالم، برقدار گردند. اين برنامه با توجه به انجام كليد زني هاي زياد و در نظر گرفتن قيود محدوديتهاي ولتاژ در حالات اضطراري و حداكثر بار خطوط و رعايت شرايط شبكه در حالت اضطراري، بهترين آرايش شبكه را بدست آورده و بصورت گرافيكي و از طريق تفكيك رنگ فيدرهاي مختلف در دياگرام تك خطي به كاربر پيشنهاد مينمايد.


CYME 7_SUB/SUBNET - Substation Analysis and Modeling
اين ماژول امكان مدلسازي تجهيزات داخلي پست با توجه به مدلسازي شبكه توزيع را به كاربر داده، بصورتيكه تمامي تجهيزات پست از قبيل كليدها، ترانسفورماتورها، باسبارها، خازنها ، راكتورها و... قابل مدلسازي و اعمال در محاسبات و مطالعات ميباشند. اين ماژول داراي اين امكان ميباشد كه طراحي و تنظيم مشخصات كليدهاي پست توزيع، با توجه به آرايش شبكه توزيع انجام پذيرد. همچنين اين ماژول به کاربر اين امکان را مي دهد که زير شبکه ها را با جزئيات مدلسازي نمايد.در اين ماژول محاسبات پخش بار و افت ولتاژ، اتصال كوتاه، مكان يابي و مقدار يابي بهينه خازن، تنظيم و تعادل بارها، تخصيص بار به فيدرها و هماهنگي رله ها و تجهيزات حفاظتي قابل انجام ميباشد. همچنين تمامي خروجي هاي قابل نمايش بر روي دياگرام شبكه توزيع بر روي شماتيك و آرايش پست توزيع نيز قابل نمايش ميباشد.


CYME 7_SNA - Secondry Network
اين ماژول براي انجام پخش بار و اتصال کوتاه شبکه هاي ثانويه با حلقه هاي سنگين و هر سطح ولتاژي طراحي شده است که کاربر را قادر مي سازد که تجهيزا ت زير مجموعه شامل ترانسفورماتورهاي توزيع، تجهيزات حفاظتي، کابلها و خطوط و غيره را مدلسازي نمايد.


CYME 7 Gateway - Creation and Maintenance of CYME 7 Distribution Network Model
اين ماژول به طراحي و ايجاد شبکه هاي توزيع الکتريکی با امکان انتقال اطلاعات الکتريکي و جغرافيايي از نرم افزارهاي GIS و محيط جغرافيايي ( مانند ArcGIS )به نرم افزار CYME و از CYME به نرم افزار هاي GIS و جغرافيايي اختصاص دارد.

shervinavax
کاربر جدید
کاربر جدید
میزان پیشرفت تا رتبه بعدی:
2.5%
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: 4 خرداد ماه 1394, 12:00
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 100
اعتبار: 0
کاربر معمولی
دادن اعتبار مثبت shervinavaxدادن اعتبار منفی shervinavax

بازگشت به سيستم هاي قدرت

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 0 مهمان