مجموعه جزوات مهندسی برق شرکت ملی گاز ایران

در ایت قسمت می توانید کتب و جزوات تخصصی برق را قرار دهید

مديران انجمن: Modir, rsadeghi, مدیر سایت

مجموعه جزوات مهندسی برق شرکت ملی گاز ایران

پستتوسط Modir » 16 تير ماه 1391, 18:17

با سلام
در این قسمت تمامی جزواتی که شرکت ملی گاز ایران که در آموزش مهندسان خود از آنها بهره می گیرد به صورت رایگان قرار می دهم تا دوستان استفاده کنند.


برای مشاهده تصاویر ابتدا باید عضو شوید
عضويت  / ورود

امضا زندگی باور میخواهد آن هم از جنس امید
که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد
یک امید قلبی به تو گوید که
خدا هست هنوز
...

برای نویسنده این مطلب Modir تشکر کننده ها: 2
bbccaa (19 مهر ماه 1391, 20:42), jamshid70 (27 تير ماه 1391, 18:45)
رتبه: 33.33%
 
نماد کاربر
Modir
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
 
پست ها : 329
سن: 27
حالت من: خوشحال
تاريخ عضويت: 16 آبان ماه 1389, 01:00
محل سکونت: شاهرود
تشکر کرده: 97 بار
تشکر شده: 88 بار
امتياز: 6727
اعتبار: 6
کاربر معمولی
دادن اعتبار مثبت Modirدادن اعتبار منفی Modir

Re: مجموعه کامل جزوات مهندسی برق شرکت ملی گاز ایران

پستتوسط Modir » 16 تير ماه 1391, 22:32

قسمت اول
بخش اول: الكتريسته ساكن

اهداف آموزشي فصل اول :
١- شناخت ساختمان اتم
٢- آشنايی با عوامل تأثير گذار در نيروی بين بارهای الکتريکی
٣- شناخت انواع ميدانهای الکتريکی
٤- آشنايی با انواع مواد وعوامل تأثير گذار در مقدار مقاومت
٥- آشنايی با تأثير دما در مقدار مقاومت اجسام

مقدمه:
يونانيان باستان اولين بار مشاهده کردند که وقتي ماده اي بنام کهربا به يک تکه پارچه پشمي ماليده مي شود اشياء سبک مثل تکه هاي کاغذ و براده هاي چوب را جذب مي کند عاملي که اين خاصيت جذب را به کهربا ميبخشد الکتريسيته ناميده شد.الکتريسيته از کلمه الکترون که نام يوناني کهربا مي باشد گرفته شده است.در زمان بنيامين فرانکلين (دانشمند آمريکايي) دانشمندان مي دانستند که الکتريسيته مايعي است که مي تواند بارهاي مثبت و منفي داشته باشد. ولي امروزه دانشمندان معتقدند که الکتريسيته از اجسام بسيار ريزي بنام الکترون و پروتون توليد مي گردد که اين ذرات بسيار ريز در تمام مواد وجود دارند.

بخش دوم:الكتريسيته جاري و قوانين مدار


اهداف آموزشي فصل دوم :
١- آشنايی با طريقه شکل گيری جريان
٢- شناخت انواع الکتريسته
٣- آشنايی با انواع جريان الکتريکی
٤- آشنايی با قوانين مدار
٥- آشنايی با مفاهيم انرژی و توان

جريان الكتريكي:
حرکت الکترونهاي آزاد در يک سيم را جريان برق يا جريان الکتريکي مي نامند. هر چه تعداد الکترونهايي که در حرکت هستند بيشتر باشد شدت جريان بيشتر خواهد بود. ( وقتيکه انرژي به يک الکترون داده مي شود تا مدارش را ترک کندالکترون مطابق شکل( ٥ فورًا به مداري از اتم مجاورش مي رود. اين بدين دليل است که تمام مدارهاي خارجي اتمها با هم تلاقي داشته و راه عبور الکترون آزاد را مسدود مي کند. همينکه الکترون آزاد شده به مدار جديد وارد شد بار منفي اش با بار منفي الکتروني که در آن مدار قرار دارد وارد عمل مي شود. الکترون اول، الکترون ديگر را که از مدارش خارج شده دفع مي کند و انرژي اش را به آن منتقل مي کند. و اين پديده در تمام طول سيم ادامه مي يابد و جريان الکتريکي را بوجود مي آورد./ جريان برق يک جريان آني است و سرعت آن برابر با سرعت نور يعني ٠٠٠ 3000کيلومتر در ثانيه مي باشد


بخش سوم: مغناطيس و الكترومغناطيس

اهداف آموزشي فصل سوم :
١- آشنايی با شار مغناطيسی وخواص آن
٢- آشنايی با قانون فاراده
٣- شناخت جريانهای گردابی وتأثيرات آن در هسته وسايل الکتريکی
٤- آشنايی با مفهوم نيروی محرکه القا شده و عوامل مؤثر در ايجاد آن

-1-3 تئوري مغناطيسي ماده
کلمه مغناطيس که به آهنربا گفته مي شود از ماگنز نام محلي که براي اولين بار سنگ در آنجا پيدا شده است گرفته شده است. ( Fe٣o آهنرباي طبيعي يعني ماگنتيت ( ٤ بر اساس نظريه وبر هر ملکول از جسم مغناطيسي مانند آهنرباي کوچکي است که داراي دو قطب است. بعضي اجسام چون آهن، کبالت و نيکل به خوبي جذب شده، داراي خاصيت مغناطيسي مي گردند، که آنها را فرومغناطيس نامند. به اجسامي نظير مس، برنج، شيشه و چوب که جذب آهنربا نمي شوند اجسام غير مغناطيسي گفته مي شود. اجسام غير مغناطيسي نيز به دو گروه ديامغناطيس و پارامغناطيس تقسيم مي گردند..

بخش چهارم: مدارهاي جريان متناوب

اهداف آموزشي فصل چهارم :
١- آشنايی با جريانهای متناوب و اساس توليد آن
٢- شناخت جريان و ولتاژ مؤثر
٣- شناخت مفاهيم همفازی و اختلاف فاز بين جريان و ولتاژ
٤- شناخت مفهوم توان

-1-4 اساس توليد جريان متناوب
سيم پيچي که به شکل يک قاب و متعلق به يک ديناموي ساده مولد جريان متناوب است را مطابق شکل ( ١٣ ) در نظر بگيريد. جريان حاصل از اين دينامو را به اين جهت متناوب گويند که جهت و اندازه نيروي محرکه آن مرتبًا تغيير و اين تغيير به صورت منظم تکرار مي شود. قاب را مي توان سطحي به حساب آورد که در ميدان مغناطيسي يکنواخت بدور محور خود مي چرخد..

بخش پنجم: آشنايی با ماشينهای الکتريکی وترانسفور ماتور

اهداف آموزشي فصل پنجم :
١- آشنايی با اصول کار ژنراتورها، موتورها و ترانسفورماتورها
DC ٢- آشنايی با عملکرد کموتاتور وطريقه يکسوسازی جريان در ماشينهای
٣- آشنايی با انواع ژنراتورها و موتورهای جريان متناوب
٤- شناخت ترانسفورماتور و موارد کاربرد آن
٥- آشنايی با موارد استفاده ترانسفورماتور در سيستمهای انتقال انرژی

اصول كار ژنراتورها
شما بخوبی با چراغ قوه ، راديوهای جيبی و سيستم برق اتومبيل که در آنها باطری منبع قدرت است ، آشنا هستيد . در اين موارد جريانی که از باطری کشيده می شود کم است . بايد دانست باطری موقعی که جريان کمی مورد نياز باشد می تواند مدتها بدون شارژ شدن جريان بدهد . باطری ها می توانند بخوبی برق دستگاهها ی برقی را تأمين کنند . اما عده زيادی از دستگاههای برقی به مقدار زيادی جريان ، با ولتاژ بالا احتياج دارند تا کار کنند . برای مثال لامپهای برق و موتورهای قوی احتياج به جريان و ولتاژی دارند که هيچ باطری نمی تواند آن را تأمين کند بنابراين غير از باطر ی منابع قدرت ديگری برای تأمين برق اينگونه وسايل مورد نياز است . اين قدرت زياد در اثر چرخش ماشين الکتريکی بنام ژنراتور توليد می شود . ژنراتورها می توانند توليد کنند ، که توان آنها می تواند مقدار خيلی (A.C) و يا جريان متناوب (D.C) جريان مستقيم
کم و يا تا چندين مگاوات باشد ....


بخش ششم: آشنايی با دستگاههای اندازه گيری الکتريکی

اهداف آموزشي فصل ششم :
١- آشنايی با اصول اساسی دستگاههای اندازه گيری الکتريکی
٢- شناخت ساختمان داخلی گالوانومترها
٣- آشنايی با آمپر متر، ولتمتر و اهم متر و روشهای نصب آن در مدار


مقدمه:
به هر وسيله اي كه براي آشكار سازي و نمايش دقيق يك كميت الك تريكي به شكلي كه به وسيله انسان قابل قرائت باشد، ساخته شود يك وسيله اندازه گيري الكتريكي گفته مي شود . معمو ً لا اين فرم قابل قرائت يا به صورت حركت يك عقربه برروي اشل ويابه صورت نمايش ديجيتالي است . بيشتر دستگاه هاي اندازه گيري مدرن به صورت ديجيتالي طراحي مي شوند به اين معني كه نمايشگر آنها به شكل نمايشگرهاي رقمي مي باشد. وسايل اندازه گيري قديمي به صورت مكانيكي بوده كه در آنها براي نمايش كميت مورد اندازه گيري از وسايلي مانند عقربه استفاده مي شود . در هر دو حالت فوق قوانيني كه براي اندازه گيري ولتاژ ، جريان ويا مقاومت به كار مي رود يكسان است و تنها تفاوت بين آن دو در عملكرد قسمت نمايش است . مكانيزم نمايش يك وسيله اندازه گيري اغلب به صورت يك انحراف در نظر گرفته مي شود كه در واقع همان حركت عقربه بر روي اشل است . اگر چه در وسايل اندازه گيري مدرن هيچ قسمت متحركي وجود ندارد كلمه انحراف به همان قسمتي اطلاق ميشود كه عمل نمايش را انجام مي دهد..

مراجع
ترجمه سعيد شعاری نژاد. B.L Traja ١- تکنولوژی برق جلد اول تاليف
٢- اصول مقدماتی الکتريسته " ا. فلاحی" مرکز آموزش وآزمون مهارتهای فنی مناطق نفت خيز.


این بخش رو که قرار دادم جزوه ایی به زبان ساده از مفاهیم اولیه مهندسی برق می باشد و مطالعه آن برای مهندسین برق در یاد گیری مفاهیم پیچید بسیاره سود مند خواهد بود..
عضويت  / ورود


پسورد : http://www.gselectronic.ir

منبع : باشگاه مهندسان سمنان
امضا زندگی باور میخواهد آن هم از جنس امید
که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد
یک امید قلبی به تو گوید که
خدا هست هنوز
...

برای نویسنده این مطلب Modir تشکر کننده ها: 2
jamshid70 (27 تير ماه 1391, 18:45), roboali1989 (23 مرداد ماه 1391, 01:09)
رتبه: 33.33%
 
نماد کاربر
Modir
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
 
پست ها : 329
سن: 27
حالت من: خوشحال
تاريخ عضويت: 16 آبان ماه 1389, 01:00
محل سکونت: شاهرود
تشکر کرده: 97 بار
تشکر شده: 88 بار
امتياز: 6727
اعتبار: 6
کاربر معمولی
دادن اعتبار مثبت Modirدادن اعتبار منفی Modir

Re: مجموعه کامل جزوات مهندسی برق شرکت ملی گاز ایران

پستتوسط Modir » 16 تير ماه 1391, 22:37

قسمت دوم
بخش اول: کلید های فشار قوی

اهداف آموزشی:
بررسی و آشنایی با انواع دیژنکتورهای فشار قوی
بررسی و آشنهایی با انواع مکانیزمهای مورد استفاده در عملکرد دیژنکتورهای فشار قوی
نحوه انتخاب دیژنکتورهای فشار قوی با در نظر گرفتن معیار های مربوطه
بخش دوم: سکسیونر های فشار قوی

اهداف آموزشی:
بررسی و آشنایی با انواع سکسیونر ها
بررسی و آشنایی با انواع مکانیزم های مورد استفاده در عملکرد سکسیونر ها
نحوه انتخاب سکسیونر های با در نظر گرفتن معیار های مربوطه

فهرست مطالب:
تقسیم بندی کلید ها از نظر محفظه قطع قوس الکتریکی
اجزاء جنبی کلید
قدم های انتخاب کلید قدرت
چفت و بست ها
انواع سکسیونر های فشار قوی
قدم های انتخاب سکسیونر های فشار دقوی

پسورد : http://www.gselectronic.ir

منبع: باشگاه مهندسان سمنان


عضويت  / ورود

امضا زندگی باور میخواهد آن هم از جنس امید
که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد
یک امید قلبی به تو گوید که
خدا هست هنوز
...

برای نویسنده این مطلب Modir تشکر کننده ها:
jamshid70 (27 تير ماه 1391, 18:45)
رتبه: 16.67%
 
نماد کاربر
Modir
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
 
پست ها : 329
سن: 27
حالت من: خوشحال
تاريخ عضويت: 16 آبان ماه 1389, 01:00
محل سکونت: شاهرود
تشکر کرده: 97 بار
تشکر شده: 88 بار
امتياز: 6727
اعتبار: 6
کاربر معمولی
دادن اعتبار مثبت Modirدادن اعتبار منفی Modir

قسمت سوم

پستتوسط Modir » 16 تير ماه 1391, 22:43

قسمت سوم
فصل اول:تعاريف و اصطلاحات

تاريخچه شير کنترل
تعاريف و اصطلاحات
طبقه بندي شيرهاي کنترل
خصوصيات شير حرکت خطي
خصوصيت شير حرکت دوراني

اهداف فصل اول
١-آشنائي با تعاريف و اصطلاحات شير کنترل
٢-آشنائي باخصوصيات شيرهاي حرکت خطي و حرکت دوراني

تاريخچه شير كنترل -١
استفاده از شير كنترل حداقل به زمان روميان بر مي گردد، زماني كه آنها از شيرهاي سماوري برنزي استفاده م يكردند ولي استفاده از شير كنترل اتوماتيك ابتدا توسط جيمز وات در اواخر قرن ١٨ ميلادي انجام شد. وي در ماشين بخار خود جهت کنترل سرعت از شيرهاي کنترل استفاده نمود.
اجداد شيرهاي كنترل امروزي در قرن نوزدهم ميلادي همزمان با كاربرد بيشتر بخار به بازار (Self-Contained) گسترش يافتند . در اواخر قرن نوزدهم رگلاتورهاي فشار و ارتفاع مهندسي در ايالت آيواي آمريكا- در - (William Fisher) آمدند. در سال ١٨٨٠ ، ويليام فيشر پي راهي جهت كنترل فشار خروجي پمپهاي آب آتش نشان ي بود . با تلاش وي تنظ يم کننده تاسيس گرديد . در سال Fisher جهت پمپها ساخته شد و پس از آن شركت (governor) هائي در نيروگاههاي ايالات متحده، كانادا و انگليس نصب (governor) ١٩٠٧ اين تنظ يم کننده ها شدند. شركت ماسون رگلاتور را تاسيس (William Mason) در سال ١٨٨٢ آقاي ويليام ماسون نمود. اين شركت در قسمتي از شهر بوستون از ايالت ماساچوست قرار داشت . وي سپس تنظيم کننده هاي ديگري براي كشتي هاي بخار توليد نمود.در سال ١٨٩٠ رگلاتورها در كش تي هاي نيروي دريايي آمريكا مورد استفاده قرار گرفتند . شركتهاي ديگري نيز در اواخر قرن نوزدهم جهت ساخت شير كنترل شروع به فعاليت نمودند. با رشد صنايع نفت و گاز نياز به رگلاتورهاي بزرگ بيشتر گرديد و بنابراين رگلاتورهاي عمل کننده با پايلوت به بازار عرضه شدند.
ابداعاتي در زمينه (Hanlon-Waters) در سالهاي ١٩٢٠ و ١٩٣٠ شركت هانلون - واترز ساخت شيرهاي كنترل به عمل آورد. اين شركت در ايالت اوكلاهماي آمريكا قرار داشت.


فصل دوم:بدنه شير کنترل

بدنه شيرهاي حرکت خطي
شير کره اي
شير ديافراگمي
بدنه شيرهاي حرکت دوراني
شير پروانه اي
شير توپي
شير توپي قطائي
شير پلاگ

اهداف فصل دوم
• آشنائي با نحوه عملکرد شيرهاي کر ه اي انواع بدنه شيرهاي کر ه اي و کاربرد آن
• آشنائي با نحوه عملکرد شيرهاي ديافراگمي و کاربرد آن
• آشنائي با نحوه عملکرد شيرهاي پروانه اي و انواع و کاربرد آن
• آشنائي با نحوه عملکرد شيرهاي توپي و کاربرد آن
• آشنائي با نحوه عملکرد شيرهاي پلاگ و کاربرد آن

فصل سوم:اتصالات به لوله

اتصالات پيچي
اتصالات فلنجي
شيرهاي بدون فلنج
اتصالات جوشي
فلنجهاي جدا شونده


اهداف آموزشي فصل سوم:
آشنائي با روشهاي اتصال شير به خط لوله


فصل چهارم:ساقه و آب بند

اتصالات ساقه
ساقه کشيده
سيلهاي از نوع بلوز
آب بندها
جنس مواد آب بند

اهداف آموزشي فصل چهارم:

• آشنائي با کاربرد هاي ساقه شير کنترل -انواع آن
• آشنائي با اهميت آب بند هاي ساقه و انواع آن
• شناخت جنس مواد آب بند

فصل پنجم : تريم شير

تعريف تريم
مشخصات جرياني
هدايت کننده ها
نشتي نشيمنگاه

اهداف آموزشي فصل پنجم:

• آشنائي با تريم شير و اهميت آن در تعيين خصوصيات و مشخصات جرياني شير کنترل
• آشنائي با نحوه عملکرد هدايت کننده هاي ميله شير
• آشنائي با استانداردها و حدود مجاز نشتي نشيمنگاه شير


فصل ششم:محرک

فنر و ديافراگم
پيستون
الکترو مکانيکال
الکترو هيدروليک
تجهيزات جانبي

اهداف آموزشي فصل ششم:

١-آشنائي با انواع محرکهاي شير کنترل- نحوه عملکرد آن وتعاريف مربوطه
٢-شناخت تجهيزات جانبي شير کنترل نظير موقعيت دهنده شير –چرخ دستي و... نحوه عملکرد
آنها


فصل هفتم : سا يزينگ شيرهاي کنترل

مقدمه
شير Cv تعريف
فرمولهاي سايزينگ
کاويتاسيون
فلاشينگ
حل مسئله

اهداف آموزشي فصل هفتم:

• تعريف پا رامترهاي لازم در محاسبه سايز شير کنترل
• معرفي فرمولهاي محاسبه سايز شير کنترل
• آشنائي با پديده هاي کاويتاسيون و فلاشينگ و تشرح چگونگي ايجاد آنها وتشريح
خسارتهاي ناشي از ايجاد آ نها

مقدمه -٧
انتخاب خصوصيات مناسب براي ش يريكي از قسمتهاي مهم در طراحي لوپ كنترل مي باشد . تنها كافي نيست كه بگوييم يك فرايند پايدار با باند تناسب ي با پهناي زياد و همراه با انتگرال كلية ناهماهنگي هاي بين فرايند و شير كنترل را پوشش مي دهد. در حالي كه يك هماهنگي كامل و دقيق بين شير و فرايند نيازمند يك ش يراست كه خصوصيات و مشخصات جرياني آن خوب بهترين equal percentage و Linear طراحي شده باشد. بهتر است كه در حالت استاندارد حالت و بهترين شير را انتخاب نمود . و اين مساله مهم است، چرا كه عدم هماهنگي باعث ناپايداري سيستم و كنترل دشوار فرايند خواهد شد.عضويت  / ورودپسورد : http://www.gselectronic.ir


منبع : باشگاه مهندسان سمنان

امضا زندگی باور میخواهد آن هم از جنس امید
که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد
یک امید قلبی به تو گوید که
خدا هست هنوز
...

برای نویسنده این مطلب Modir تشکر کننده ها: 2
jamshid70 (27 تير ماه 1391, 18:45), salarmehr63 (30 مهر ماه 1391, 03:43)
رتبه: 33.33%
 
نماد کاربر
Modir
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
 
پست ها : 329
سن: 27
حالت من: خوشحال
تاريخ عضويت: 16 آبان ماه 1389, 01:00
محل سکونت: شاهرود
تشکر کرده: 97 بار
تشکر شده: 88 بار
امتياز: 6727
اعتبار: 6
کاربر معمولی
دادن اعتبار مثبت Modirدادن اعتبار منفی Modir

قسمت چهارم

پستتوسط Modir » 16 تير ماه 1391, 22:45

بخض چهارم
مقدمه :

در تمام تأسيسات الكتريكي ، به خصوص تأسيسات فشار قوي ، زمين كردن يكي از مهمترين و اساسي ترين اقدامي است كه براي رفاه و سلامتي و اصو ً لا ادامه زندگي اشخاصي كه به نحوي با اين تجهيزات در تماس هستند و حتي در خارج از پست در رفت و آمد مي باشند بايد با دقت هر چه تمام تر و با توجه به قواعد و قوانيني كه بدين منظور تحرير شده اند انجام گيرد . در تأسيسات برق دو نوع زمين كردن وجود دارد كه ما يكي را زمين كردن حفاظتي و ديگري را زمين كردن الكتريكي مي ناميم . زمين از موادي تشكيل شده كه غالبًا هادي الكتريسيته هستند به خصوص در حالتي كه مرطوب باشند ، بنابراين اگر شخصي كه روي زمين قرار دارد با جسمي كه نسبت به زمين داراي پتانسيل است تماس حاصل نمايد به علت برقرار شدن جريان دچار برق گرفتگي مي شود . در اين جزوه سعي شده انواع روشهاي زمين كردن و محاسبات آنهابه طور مختصر ارائه گردد . مراجعه نمود . VDE، جهت هر گونه اطلاع بيشتر مي توان به استاندارد 141
اميد است مطالب ارائه شده راه گشايي براي پيشرفت دانش فني دانش پژوهان محترم باشد .

فصل اول :
زمين حفاظتي و الكتريكي

اهداف آموزشي :
١) شناخت زمين حفاظتي
٢) شناخت زمين الكتريكي
٣) طرح زمين حفاظتي
٤) طرح زمين الكتريكي
٥) شناخت ارتباط بين زمين الكتريكي و حفاظتي

فصل دوم :
انواع ميل هاي زمين

اهداف آموزشي :
١) معرفي اصلاحات بكار برده شده در زمين كردن
٢) شناخت انواع ميل هاي زمين

)زمين -١-۲
زمين در اين مبحث به معني نوع و جنس زمين است ، مثل خاك رس، ماسه ، شن ، سنگ لاخ ،
باتلاق ، مرداب و غيره
۲)ميل زمين (زمين كننده ) -١-۲
ميل زمين عبارت است از هادي يا فلزي به هر شكل ( صفحه اي،لوله اي ،طنابي ، پروفيل ) كه در
زمين چال ميشود وبا زمين ارتباط برقرار مي كند وما به آن در اين مبحث به اختصار ميل
ميگوييم.
٣)زمين همسطح -١-۲
عبارت است از قسمتي از سطح زمين كه بين نقاط مختلف آن در اثر عبور جريان از زمين اختلاف
پتانسيل محسوسي ايجاد نمي شود، زمين همسطح تقريبا ٢٠ متر از ميل زمين فاصله دارد.
٤)ميل فرمان -١-۲
عبارت است از سيم يا مفتول يا صفحه فلزي كه مربوط به زمين كننده است وبراي تنظيم افت
پتانسيل و كوچك كردن ولتاژ تماسي خطرناك بكار ميرود .
٥)سيم زمين -١-۲
عبارت است از سيم رابط ميان زمين كننده(ميل) و زمين شونده .
آن قسمت از اين سيم كه در زمين قرار گرفته است جزئي از ميل محسوب مي شود و آن
قسمت كه در خارج از زمين و عايق نسبت به زمين كشيده شده است متعلق به سيم زمين
ميباشد .
٦)شين زمين -١-۲
عبارت است از شيني كه تعداد زيادي سيم زمين از آن منشعب مي شود.
٧)تاسيسات زمين -١-۲
عبارت است از مجتمع زمين كننده ها و سيم هاي زمين و بطور كلي تمام قسمتهائي كه به زمين
٢ تأسيسات زمين را بطور كاملا شماتيك نشان مي دهد. - كردن مربوط ميشوند . شكلفصل سوم :
روشهاي اندازه گيري
پارامترهاي زمين


اهداف آموزشي :
١) سنجش مقاومت گسترده زمين
٢) سنجش مقاومت مخصوص زمين
٣) محاسبه مقاومت الكترودها
٤) محاسبه مقاومت الكترود ميله اي
٥) محاسبه مقاومت مجموعه الكترودهاي ميله اي
٦) اندازه گيري مقاومت الكترود زمين

فصل چهارم :
اتصال زمين استاتيك

اهداف آموزشي :
١) آشنايي با روش حفاظتي صفر كردن
٢) شناخت شرايط صفر كردن
٣) روش عملي صفر كردنفصل پنجم :
حفاظت تاسيسات درمقابل
صاعقه


اهداف آموزشي :
١) آشنايي با انواع روشهاي حفاظت تأسيسات صنعتي و دستگاههاي ثابت و ساختمانها در مقابل
صاعقه

١)صاعقه گير ساده : -٥
صاعقه نتيجه تخليه بار الكتريكي حاصل از يونهاي باردار در ابر مي باشد . اين تخليه الكتريكي در صورتي كه با زمين صورت گيرد مي تواند بسيار خطرناك باشد . هدف اصلي استفاده از برقگير هدايت جريان الكتريكي صاعقه به مسير دلخواه مي باشد . در اينصورت با قراردادن برقگير در نقاط استراتژيك يك مجموعه مي توان جريان الكتريكي صاعقه را از طريق هادي مناسبي به زمين منتقل كرد . عمل جذب صاعقه بواسطه افزايش چگالي يونها و پرتاب آنها تا شعاع ١٠ تا ١٥ متري بالاي برقگير مي باشد . از طرف ديگر يونهاي منفي موجود در ابرها نيز كوتاهترين مسير را براي عبور انتخاب مي كنند بنابراين پس از تماس يونهاي منفي ابر با يونهاي مثبت هدايت شده برقگير ، مسيري مناسب براي عبور يونهاي ديگر فراهم مي آيد و به اين ترتيب عبور جريان الكتريكي آن منطقه از ابر تا تخليه يونها به حدي كه جريان متوقف گردد ادامه مي يابد واضح است كه زمان اين تخليه بسيار كوتاه مي باشد . اين ميله ها از مس با روش نيكل كروم و يا آلومينيوم ساخته ميشود . ميله برقگير بدون نوك چند شاخه نيز مي تواند مورد استفاده قرار گيرد .
١٨ و ٢٠ ، ١٥٠٠ و ٢٠٠٠ ميليمتري و با قطرهاي ١٦ ،١٠٠٠ ، طول برقگير در اندازه هاي ٦٠٠ قابل عرضه مي باشند .

مراجع :
١) كتاب تجهيزات نيروگاه از انتشارات دانشگاه تهران
٢) كتاب تأسيسات الكتريكي به تأليف آقاي دكتر كلهر
٣) كاتالوگ هاي مربوط به انواع صاعقه گيرها
AVO ٤) كاتالوگ هاي مربوط به دستگاههاي ارت تستر شركت


عضويت  / ورود

پسورد : http://www.gselectronic.ir

منبع : باشگاه مهندسان سمنان
امضا زندگی باور میخواهد آن هم از جنس امید
که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد
یک امید قلبی به تو گوید که
خدا هست هنوز
...

برای نویسنده این مطلب Modir تشکر کننده ها: 2
PMPMPM (2 دي ماه 1391, 18:22), jamshid70 (27 تير ماه 1391, 18:45)
رتبه: 33.33%
 
نماد کاربر
Modir
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
 
پست ها : 329
سن: 27
حالت من: خوشحال
تاريخ عضويت: 16 آبان ماه 1389, 01:00
محل سکونت: شاهرود
تشکر کرده: 97 بار
تشکر شده: 88 بار
امتياز: 6727
اعتبار: 6
کاربر معمولی
دادن اعتبار مثبت Modirدادن اعتبار منفی Modir

قسمت پنجم

پستتوسط Modir » 16 تير ماه 1391, 22:47

بخش پنجم
فصل اول: کلید ها و پریز ها

اهداف آموزشی:
آشنایی با انواع کلید ها و پریز ها
آشنایی با استاندارد های ساخت کلید و پریز
شناخت موارد کاربرد انواع کلید های برق
طبقه بندی و موارد کاربرد پریز ها
آشنایی با سیم کشی مدار پریز ها
نشانه های ترسیمی الکتریکی برای لوازم برقی

فصل دوم:چراغهای روشنایی

فصل سوم: طراحی و محاسبه روشنایی

روش های نورپردازی
طراحی روشنایی مصنوعی داخلی
روش طراحی روشنایی موضعی

فصل چهارم: اصول نصب سیمها و کابلها

سیم کشی در ساختمان های پیش ساخته
نصب سیم در دیوار های توخالی
نصب سیم در داکتهای برق
تاسیسات زیر زمینی
عایق سیم های روشنایی
کابلهای فشار قوی
محاسبه مقطع سیم های روشنایی

فصل پنجم: نقشه ها و مدارات سیم کشی

نقشه های مدار
مدار های سیم کشی کلید ها
مدارات سیم کشی تابلو های برق
عضويت  / ورود


پسورد : http://www.gselectronic.ir

منبع : باشگاه مهندسان سمنان
امضا زندگی باور میخواهد آن هم از جنس امید
که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد
یک امید قلبی به تو گوید که
خدا هست هنوز
...

برای نویسنده این مطلب Modir تشکر کننده ها:
jamshid70 (27 تير ماه 1391, 18:45)
رتبه: 16.67%
 
نماد کاربر
Modir
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
 
پست ها : 329
سن: 27
حالت من: خوشحال
تاريخ عضويت: 16 آبان ماه 1389, 01:00
محل سکونت: شاهرود
تشکر کرده: 97 بار
تشکر شده: 88 بار
امتياز: 6727
اعتبار: 6
کاربر معمولی
دادن اعتبار مثبت Modirدادن اعتبار منفی Modir

Re: مجموعه جزوات مهندسی برق شرکت ملی گاز ایران

پستتوسط wiy2011 » 17 تير ماه 1391, 23:00

دوست عزیز هاستت مشکل داره

برای نویسنده این مطلب wiy2011 تشکر کننده ها: 2
jamshid70 (27 تير ماه 1391, 18:45), r33930 (27 آبان ماه 1391, 17:39)
رتبه: 33.33%
 
wiy2011
کاربر جدید
کاربر جدید
میزان پیشرفت تا رتبه بعدی:
2.5%
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: 23 فروردين ماه 1391, 00:00
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 2 بار
امتياز: 95
اعتبار: 0
کاربر معمولی
دادن اعتبار مثبت wiy2011دادن اعتبار منفی wiy2011

Re: مجموعه جزوات مهندسی برق شرکت ملی گاز ایران

پستتوسط Modir » 18 تير ماه 1391, 18:13

لینک های درست جایگزین شد
امضا زندگی باور میخواهد آن هم از جنس امید
که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد
یک امید قلبی به تو گوید که
خدا هست هنوز
...

برای نویسنده این مطلب Modir تشکر کننده ها:
jamshid70 (27 تير ماه 1391, 18:45)
رتبه: 16.67%
 
نماد کاربر
Modir
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
 
پست ها : 329
سن: 27
حالت من: خوشحال
تاريخ عضويت: 16 آبان ماه 1389, 01:00
محل سکونت: شاهرود
تشکر کرده: 97 بار
تشکر شده: 88 بار
امتياز: 6727
اعتبار: 6
کاربر معمولی
دادن اعتبار مثبت Modirدادن اعتبار منفی Modir

Re: مجموعه جزوات مهندسی برق شرکت ملی گاز ایران

پستتوسط elshan98 » 18 تير ماه 1391, 03:26

داداشه گلم ... به هیچ وجه دانلود نمیشن
لطفا رسیدگی کن
برای مشاهده تصاویر ابتدا باید عضو شوید
عضويت  / ورود

برای نویسنده این مطلب elshan98 تشکر کننده ها:
jamshid70 (27 تير ماه 1391, 18:45)
رتبه: 16.67%
 
elshan98
کاربر جدید
کاربر جدید
میزان پیشرفت تا رتبه بعدی:
7.5%
 
پست ها : 3
تاريخ عضويت: 17 ارديبهشت ماه 1391, 23:56
تشکر کرده: 7 بار
تشکر شده: 3 بار
امتياز: 225
اعتبار: 0
کاربر معمولی
دادن اعتبار مثبت elshan98دادن اعتبار منفی elshan98

Re: مجموعه جزوات مهندسی برق شرکت ملی گاز ایران

پستتوسط Modir » 19 تير ماه 1391, 19:09

لینک های صحیح جایگزین شد از دوستان به خاطر مشکل بوجود اومده عذر می خوام این مشکل به خاطر ادیتور فروم بود و ربطی به هاست نداشت
امضا زندگی باور میخواهد آن هم از جنس امید
که اگر سختی راه به تو یک سیلی زد
یک امید قلبی به تو گوید که
خدا هست هنوز
...

برای نویسنده این مطلب Modir تشکر کننده ها:
jamshid70 (27 تير ماه 1391, 18:45)
رتبه: 16.67%
 
نماد کاربر
Modir
مدیر کل سایت
مدیر کل سایت
 
پست ها : 329
سن: 27
حالت من: خوشحال
تاريخ عضويت: 16 آبان ماه 1389, 01:00
محل سکونت: شاهرود
تشکر کرده: 97 بار
تشکر شده: 88 بار
امتياز: 6727
اعتبار: 6
کاربر معمولی
دادن اعتبار مثبت Modirدادن اعتبار منفی Modir

Re: مجموعه جزوات مهندسی برق شرکت ملی گاز ایران

پستتوسط shona2006 » 1 آذر ماه 1391, 10:05

متشکرم عالی بود
shona2006
کاربر جدید
کاربر جدید
میزان پیشرفت تا رتبه بعدی:
2.5%
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: 1 آذر ماه 1391, 09:35
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 70
اعتبار: 0
کاربر معمولی
دادن اعتبار مثبت shona2006دادن اعتبار منفی shona2006

Re: مجموعه جزوات مهندسی برق شرکت ملی گاز ایران

پستتوسط saeid4964 » 8 دي ماه 1391, 13:26

داداش گلم دستت درد نکنه خیلی عالی بود
برای مشاهده تصاویر ابتدا باید عضو شوید
عضويت  / ورود
نماد کاربر
saeid4964
کاربر جدید
کاربر جدید
میزان پیشرفت تا رتبه بعدی:
2.5%
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: 25 بهمن ماه 1389, 01:00
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 274
اعتبار: 0
کاربر معمولی
دادن اعتبار مثبت saeid4964دادن اعتبار منفی saeid4964

Re: مجموعه جزوات مهندسی برق شرکت ملی گاز ایران

پستتوسط reza4002r » 18 ارديبهشت ماه 1392, 16:35

خیلی عالی بود واقعا بهش نیاز داشتم کاش میشد جبران کنم
reza4002r
کاربر جدید
کاربر جدید
میزان پیشرفت تا رتبه بعدی:
2.5%
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: 20 مهر ماه 1391, 20:58
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 70
اعتبار: 0
کاربر معمولی
دادن اعتبار مثبت reza4002rدادن اعتبار منفی reza4002r

Re: مجموعه جزوات مهندسی برق شرکت ملی گاز ایران

پستتوسط sombolnazi » 5 تير ماه 1392, 23:29

سلام
ممنون
sombolnazi
کاربر جدید
کاربر جدید
میزان پیشرفت تا رتبه بعدی:
2.5%
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: 17 خرداد ماه 1392, 15:07
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 70
اعتبار: 0
کاربر معمولی
دادن اعتبار مثبت sombolnaziدادن اعتبار منفی sombolnazi

Re: مجموعه جزوات مهندسی برق شرکت ملی گاز ایران

پستتوسط Prana » 9 تير ماه 1392, 00:34

بسیار عالیه.
با سپاس فراوان از شما
برای مشاهده تصاویر ابتدا باید عضو شوید
عضويت  / ورود
Prana
کاربر جدید
کاربر جدید
میزان پیشرفت تا رتبه بعدی:
2.5%
 
پست ها : 1
تاريخ عضويت: 9 تير ماه 1392, 08:36
تشکر کرده: 0 دفعه
تشکر شده: 0 دفعه
امتياز: 70
اعتبار: 0
کاربر معمولی
دادن اعتبار مثبت Pranaدادن اعتبار منفی Prana

بعدي

بازگشت به کتب و جزوات تخصصی برق

چه کسي حاضر است ؟

کاربران حاضر در اين انجمن: بدون كاربران آنلاين و 1 مهمان